logo 50PLUS

Op de begraafplaats De Larikshof in Hardenberg is een troostboom geplaatst waar ouders speciaal voor kinderen die voor de 24e week van de zwangerschap zijn geboren en overleden een vlinder ter nagedachtenis kunnen laten plaatsen. De fractie van 50PLUS Hardenberg vindt dat deze mogelijkheid aanwezig moet zijn in iedere kern met een eigen begraafplaats.

 

 

50PLUS vraag het college van B&W of dat bereid is om op één begraafplaats in iedere kern van de gemeente Hardenberg, deze mogelijkheid te creëren, waardoor ouders van deze kinderen in hun eigen kern troost kunnen vinden door het bezoeken van de troostboom. Ook wil de fractie graag weten, als het college die mogelijkheid wil creëren, op welke termijn dit dan kan worden gerealiseerd, en, als het college hieraan niet wil meewerken, wat daarvan dan de reden is.