Corrie_van_Brenk_en_Mark_Rutte_rapport_bew.jpg

Een denktank van 50PLUS heeft een jaar gewerkt aan een plan voor een nieuw belastingstelsel dat leidt tot een spectaculaire vereenvoudiging van de belastingheffing. Een groot aantal heffingen, aftrekposten, toeslagen en kortingen verdwijnt bij dit belastingplan. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke Persoonlijke Korting voor iedere volwassene en een bedrag per kind. Corrie van Brenk en Martin van Rooijen overhandigden het baanbrekende plan aan Mark Rutte en Wopke Hoekstra.

Onder leiding van fractievoorzitter in de Tweede Kamer Corrie van Brenk werkte een denktank met deskundigen een jaar lang aan een nieuw belastingplan. Het plan maakt een eind aan 22 bestaande heffingen, aftrekposten, kortingen en toeslagen. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke basiskorting van € 6.800,- voor iedere volwassene, die kan oplopen tot € 10.200,-, plus een bedrag per kind via een ouderschapsbudget. Wie een laag inkomen heeft, kan door deze Persoonlijke Korting zelfs geld krijgen van de Belastingdienst.
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het plan doorgerekend en concludeert dat het stelsel kan worden ingevoerd zonder grote maatschappelijke schokken.

Betaalbaar en rechtvaardiger
“Het huidige belastingstelsel is een onbegrijpelijke kluwen van regels, waarin miljarden euro’s worden rondgepompt”, zegt Corrie van Brenk. “Ik wil een simpel, betaalbaar en rechtvaardiger belastingstelsel dat iedereen begrijpt en waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Dit belastingplan bewijst dat het kan. Het minimumloon en de AOW worden verhoogd met 5 procent en er zijn sterkere prikkels om te werken. Diverse partijen hebben eerder voorstellen gedaan voor belastingherziening, waaronder Forum voor Democratie en D66. Deze exercitie van 50PLUS pakt het beste uit voor de meeste mensen.”

Corrie overhandigde deze week het baanbrekende plan van 50PLUS aan minister-president Mark Rutte. Martin van Rooijen, haar collega in de Eerste Kamer, bood het belastingplan aan minister Wopke Hoekstra van Financiën aan.

Beter af
“Bijkomende voordelen van ons plan zijn dat mensen minder in de problemen komen door terug te betalen toeslagen en dat de inkomensongelijkheid afneemt”, stelt Corrie van Brenk. “Met ons plan is Nederland beter af. En zéker onze achterban!”

Van_Rooijen_Hoekstra_200708_liggend_bew.jpg

Kern van het verhaal
Iedereen van 18 jaar en ouder met een bruto-inkomen van minimaal € 3.000,- per jaar (loon, pensioen, AOW en/of uitkering) ontvangt van de Belastingdienst op zijn bankrekening een bedrag van € 6.800,- netto. Volwassen personen met een inkomen lager dan € 3.000,- bruto krijgen maximaal € 1.500,- uitgekeerd. Deze ‘drempel’ van € 3.000,- wordt door mensen met een uitkering of AOW altijd gehaald.

Voor werkenden die bruto € 25.000,- per jaar verdienen, wordt het basisbedrag van de Persoonlijke Korting verhoogd van € 6.800,- tot € 10.200,-. Vanaf een inkomen van € 25.000,- wordt de Persoonlijke Korting voor iedereen geleidelijk afgebouwd naar nul naarmate het inkomen toeneemt. 22 bestaande heffingen, aftrekposten, kortingen en toeslagen verdwijnen bij dit plan. Het belastingstelsel wordt hiermee simpel, begrijpelijk en rechtvaardig!

► Lees hier een uitgebreidere uiteenzetting van het belastingplan van 50PLUS
► Lees hier de achtergrondnotitie De Persoonlijke Korting - Routekaart naar een sterk vereenvoudigd belastingplan
► Lees hier de doorberekening door het Centraal Planbureau
► Klik hier voor boxplot-vergelijking met belastingplan D66

© 10 juli 2020