Logo_gemeente_Hardenberg_JPG.jpg

Schriftelijke vraag van: Gijs Schuurman 50PLUS Hardenberg

Hardenberg, 17 juni 2020

Aan de voorzitter van de raad, Op de begraafplaats “De Larikshof” in Hardenberg is een troostboom geplaatst waar ouders speciaal voor kinderen die voor de 24e week van de zwangerschap zijn geboren en overleden een vlinder ter nagedachtenis kunnen laten plaatsen. 

 De fractie van 50PLUS Hardenberg is van mening dat deze mogelijkheid aanwezig moet zijn in iedere kern, met een eigen begraafplaats, van de gemeente Hardenberg. Vraag: Is het college bereid om op één begraafplaats in iedere kern van de gemeente Hardenberg, deze mogelijkheid te creëren, waardoor ouders van deze kinderen in hun eigen kern troost kunnen vinden door het bezoeken van de troostboom. Zo ja, op welke termijn denk het College dit kunnen realiseren? Zo nee, wat is daarvan de reden?

 

Namens de Fractie 50PLUS Hardenberg

Gijs Schuurman