De consument moet kunnen rekenen op voedselveiligheid en een eerlijk product. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt helaas al jarenlang geteisterd door reorganisaties en bezuinigingen.

Nederland heeft baat bij een goed functionerende voedsel- en warenautoriteit. De consumenten moeten kunnen vertrouwen op voedselveiligheid. 50PLUS heeft geen twijfel over de deskundigheid en inzet van de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar wel over de slagkracht en wendbaarheid van de organisatie.

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met minister Schouten (LNV) en minister Bruins (VWS):

“Nederland heeft baat bij een goed functionerende voedsel- en warenautoriteit. De consumenten moeten kunnen vertrouwen op voedselveiligheid. De consument moet ook kunnen rekenen op een eerlijk product, dat niet belooft wat het niet kan waarmaken. De vruchtensapjes die amper vruchten bevatten bijvoorbeeld.

- Uit onderzoek van de consumentenbond bleek in 2016 dat er bij 20% van de producten sprake was van enige vorm van misleiding. Ook misleidende of onduidelijke etikettering is schering en inslag. Ter bescherming van de consument moet de overheid hier dus meer verantwoordelijkheid nemen. Er moet voldoende capaciteit zijn voor handhaving. Maar ook meer aandacht voor (uitwerking van) wet- en regelgeving in consumentvriendelijke, ofwel begrijpelijke, richtlijnen, en duidelijke communicatie

Zijn er op dit terrein nu inmiddels al verdere stappen genomen?

- Herijking/reorganisatie
In het vorige AO, en op vele andere momenten, is benoemd dat de NVWA al sinds 2013 aan het reorganiseren, herijken en omschakelen is. Dat is een forse periode, maar het gevoel rijst wel dat nu écht het momentum heerst om daadwerkelijk stappen te zetten.
Veel tijd wordt ook gestoken in het op een lijn krijgen van alle systemen, processen en dergelijke. En terecht. Maar hoeveel aandacht is er voor het menselijke aspect? Op de vloer vindt immers de echte cultuuromslag plaats. En in de voortgangsrapportage zien we in het programma ‘Mens als motor’ vooral aandacht voor het management. Maar dat moet natuurlijk breder. Hoe staat het met de werknemerstevredenheid?

Daarnaast is nu duidelijk geworden dat de reorganisatie opnieuw uitloopt. NVWA 2020 is NWVA 2021 geworden... Het duurt langer, en als gevolg daarvan kost het wéér meer geld. En dat is niet voor het eerst. Waar haalt de minister het geld vandaan? En hoe voorkomt zij dat er nog vertraging optreedt?

- Communicatie
Is er in de reorganisatie aandacht voor communicatie, zowel intern als naar het publiek? Daarmee is immers de laatste tijd een paar keer iets fout gegaan.

- ICT en KPI’s
Het nieuwe ICT-systeem Inspect wordt nu eindelijk uitgerold. De NVWA is positief in haar jaarverslag. Kan de minister hierop ingaan? Werkt het zoals beschreven? Zijn er nog invoeringsproblemen te tackelen kan het volledig uitgevoerd worden voor het beschikbare geld?

- LTO Nederland stuurde de Tweede Kamer een brief. Men stelde zich op het standpunt dat de NVWA met meer onafhankelijkheid van de Rijksoverheid zou moeten functioneren, om de toezichtstaken effectiever uit te kunnen voeren. Wat is de mening van de minister?

- Kan de minister aangeven of we nog steeds op schema liggen voor wat betreft de 11 ketenanalyses die in 2020 gereed moeten zijn?

- Voor de duidelijkheid: 50PLUS heeft geen twijfel over de deskundigheid en inzet van onze inspecteurs, maar wel over de slagkracht en wendbaarheid van de organisatie.”

© 14 juni 2018