50PLUS vindt het belangrijk dat de al sterk verbeterde aandacht voor de veteranen verder wordt ontwikkeld.

NL VeteranendagIn een debat met minister Bijleveld gaf Henk Krol aan dat er op onderdelen nog reden is voor verbetering zoals de manier waarop de veteranenzorg is georganiseerd en de contacten met het thuisfront wanneer militairen op missie zijn. 

► Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het notaoverleg Veteranen met minister Bijleveld-Schouten van Defensie:

“Allereerst wil ik de minister en natuurlijk de mensen die eraan hebben gewerkt complimenteren met de uitvoering van de nota. Helder, overzichtelijk en verfrissend. Ook inhoudelijk is 50PLUS positief over de nota. Deze maakt goed duidelijk dat er in Nederland de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet om de zorg voor, en de belangen van onze veteranen beter te regelen. Ik wil graag een compliment geven aan alle organisaties die daarbij betrokken zijn. Wat vindt de minister overigens van de suggestie van de RZO om een keer in de twee jaar met een beleidsrijke Veteranennota te komen met een langere beleidshorizon?

Het is goed dat op verschillende fronten onderzoek plaats vindt naar mogelijke verdere verbeteringen. Op een aantal punten zijn die wenselijk, zo bleek ook gisteren bij het overleg met vertegenwoordigers van de veteranen. Daarbij gaat het onder andere om de manier waarop de veteranenzorg nu is georganiseerd en de fricties die ontstaan als veteranen buiten de militaire organisatie komen. Gaat de minister op dat laatste punt op korte termijn actie ondernemen? Dezelfde vraag stel ik als het gaat om de kritiek op de nazorgvragenlijst.

Het is ook goed dat er een onderzoek wordt gehouden naar de problemen die een deel van de veteranen van de missie Dutchbat 3 nog steeds ondervinden, maar het is wel betreurenswaardig dat dit twintig jaar na dato pas gebeurt. 50PLUS hoopt dat sneller duidelijk wordt welke behoeften er zijn bij de militairen die in ISAF-verband hebben geopereerd. Het is goed dat dit onderzoek breed wordt opgezet en zo nodig tot andere groepen kan worden uitgebreid.

Over andere groepen gesproken: 50PLUS steunt het voorstel van de RZO om meer samen te werken met andere beroepsgroepen, met name de politie. Ik heb voorgesteld bij de politie meer te doen met  onderscheidingen in navolging van de krijgsmacht maar in de categorie nazorg is er volgens 50PLUS ook veel samen te doen.

De fractie van 50PLUS is positief over de aandacht in de nota voor het thuisfront, al moet misschien duidelijker worden wie hier precies mee worden bedoeld. Goed dat de aandacht daarbij vooral uitgaat naar meer informatie tijdens missies over het verloop ervan en beter contact als de missie is afgelopen.

Tot slot nog een vraag over de klachtenbehandeling. Volgens de Veteranenombudsman worden die teveel bekeken vanuit het eigen perspectief en te formeel benaderd. Er is volgens hem nog steeds te weinig persoonlijk contact en Defensie behandelt klachten nog steeds onvoldoende voortvarend. Verder is het nog altijd niet mogelijk dat mondelinge klachten worden geregistreerd. Kan de minister hierop reageren en heeft zij inmiddels al met de ombudsman gesproken?

Voorzitter, het is een mooie traditie om dit onderwerp te bespreken voorafgaande aan de Veteranendag. Die krijgt elk jaar meer bezoekers en dat is wat deze mensen verdienen! Het belooft zaterdag weer een prachtige dag te worden.”

© 26 juni 2018