Verbetering van de luchtkwaliteit is van levensbelang. 50PLUS vindt het belangrijk dat staatssecretaris Van Veldhoven wil sturen op gezondheidswinst en kosteneffectiviteit.

Lucht boven Amsterdam - Foto: Ehud Neuhaus (Unsplash)

De luchtkwaliteit is in Nederland niet overal goed. De Europese Unie gaat een check doen. “Hoe staat Nederland ervoor? Want door de rechter worden we gedwongen als overheid meer te doen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tegen staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

► Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg over luchtkwaliteit:

“De Gezondheidsraad zet in zijn advies ‘Gezondheidswinst door schonere lucht’ helder uiteen wat de enorme gezondheidseffecten van luchtvervuiling zijn. De Gezondheidsraad adviseert om de luchtkwaliteit in Nederland verder te verbeteren en daarbij toe te werken naar de WHO-advieswaarden. Daarmee kan aanzienlijke gezondheidswinst worden behaald. 50PLUS deelt deze mening.

- Gelukkig is de uitvoering en aanscherping van het Nederland Schone Lucht (NSL) in volle gang, om de laatste knelpunten versneld weg te werken. Hoe staan we er voor? De Europese Commissie voert nu een fitness check uit van de Europese richtlijn Luchtkwaliteit, die eind 2019 afgerond zou moeten zijn hoe staan wij er nu voor vraag ik de staatssecretaris?

- Met name binnenstedelijk zijn er verbeteringen van de luchtkwaliteit opgesteld. De luchtkwaliteit in onze woonkernen en de lokale wegen moet echt beter! 50PLUS is blij met de geplande 10 miljoen extra. Misschien klinkt het niet als veel, maar je kunt er vast een hoop mee doen. Dat moet ook, want de rechter heeft bepaald dat de overheid meer moet doen dat de Europese grenswaarden niet meer worden overschreden. Hoe kijkt de staatssecretaris naar deze uitspraak? Is het niet beschamend dat we via de rechter hiertoe gedwongen worden als overheid?

- De staatssecretaris meldt dat het Schone Luchtakkoord waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 wordt gepresenteerd. We weten al een tijdje dat dit akkoord in de planning zit. Welke knelpunten worden er nu nog weggewerkt zoals zij meldt? Kan zij ons vertellen waarom het nog bijna een jaar moet duren voordat dit akkoord wordt gesloten? Kunnen we rekenen op ambitieuze gezondheidsdoelen en is de vrijblijvendheid er vanaf?

- Verbetering van luchtkwaliteit is letterlijk van levensbelang. 12 000 mensen per jaar overlijden vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Het is belangrijk om dit op alle fronten te verbeteren. Minder (ultra-)fijnstof, minder microplastics in de lucht, inzet op schone alternatieven.

- De staatssecretaris noemt in haar brief ook de gevolgen van ultra fijnstof voor pasgeborenen, voorzitter het is van groot belang dat het onderzoek van het RIVM snel komt. Kan de staatssecretaris al wat melden over tussenresultaten? Hoe wordt zij geïnformeerd of dit onderzoek volgens planning verloopt? Voor 50PLUS kan dit onderzoek niet snel genoeg duidelijkheid geven.

De Rekenkamer constateerde onvolkomenheden bij de doelmatigheid en effectiviteit van de maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren. Op pagina 31 geeft de ARK aan dat er meer bereikt kon worden met hetzelfde geld. Dat moeten we ter harte nemen.

Wij vinden het belangrijk dat de staatssecretaris wil sturen op gezondheidswinst en kosteneffectiviteit.

Maar neemt zij de aanbevelingen dan over van de ARK? Komt er per maatregel ex ante een volledige maatschappelijke kosten-batenanalyse inclusief (niet-financiële) gezondheidsbaten om vast te stellen of een maatregel doelmatig is? Gaat zij in overleg met deze commissie een duidelijke keuze te maken voor 1 berekeningsmethode voor gezondheidsbaten? En gaat zij regelmatig tussenevaluaties uitvoeren, zodat er lopende het programma eerder inzicht is in de doelmatigheid van de ingezette maatregelen. Alleen dan kunnen we tijdig bijsturen. Op welke wijze neemt de staatssecretaris dit mee bij de totstandkoming van het Schone Lucht Akkoord?

Het Longfonds vraag om een actieve houding van de overheid ten aanzien van Voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook. Zowel het Platform als de Gezondheidsraad roepen op om door middel van voorlichting het stoken van hout te ontmoedigen. Veel mensen zijn zich nog niet bewust van de gezondheidsrisico’s van het stoken van hout voor henzelf en omwonenden.”

© 4 juli 2018