Door de nadruk op vrijwilligheid op het gebied van migratie staan volgens 50PLUS enkele EU-lidstaten lachend aan de kant omdat zij niets hoeven te doen aan de opvang van vluchtelingen.

Mark Rutte bij EU - Foto: European Union / Genevieve ENGEL

De resultaten van de Europese top van eind juni over migratie zijn volgens 50PLUS behoorlijk teleurstellend. Afspraken zijn niet uitgewerkt en landen die niet willen meedoen aan de opvang van vluchtelingen staan lachend aan de kant omdat vrijwilligheid één van de uitgangspunten is. 50PLUS deed minister-president Rutte (foto) de suggestie aan de hand om die landen fors te korten op de bijdragen die zij ontvangen uit het cohesiefonds en dat geld te gebruiken voor steun aan Afrika.

Aanzuigende werking

50PLUS mist concrete maatregelen om een einde te maken aan de levensgevaarlijke door mensensmokkelaars georganiseerde boottochten vanuit Noord-Afrika. “De aankondiging dat er binnen de Europese Unie opvangkampen komen zou een aanzuigende werking kunnen hebben”, waarschuwde Martin van Rooijen. “Onder het motto: als we eenmaal in de EU zijn, dan zien we wel verder. En de ontschepingsplatforms gaan er toch ook van uit dat mensen eerst de zee opgaan? De prioriteit moet zijn dat te voorkomen!”

 

► Inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het notaoverleg over de uitkomst van de Europese migratie-top met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mark Harbers van Justitie & Veiligheid:

“Het Duitse kabinet is overeind gebleven en de boze, blaffende Italianen zijn weer voor even terug in hun hok. Maar waar staan we nu als Europese Unie als het om migratie gaat? Wat zijn de concrete resultaten?

Vrijwilligheid staat centraal. Er komen opvangkampen in EU-landen dichtbij de Middellandse Zee. Waar en wanneer is volstrekt onduidelijk. Er komen ontschepingsplatforms voor bootvluchtelingen in niet EU-landen. Waar en wanneer is volstrekt onduidelijk. Er zijn afspraken over het onder elkaar uitwisselen van vluchtelingen, maar hoe dat er precies uit gaat zien is ook onduidelijk. En er komen opvangkampen in Zuid-Duitsland en daar zijn ze dan in Oostenrijk weer niet blij mee.

Passen de in Duitsland gemaakte afspraken nog binnen wat toen is besloten? Brengen de Oostenrijkse dreigementen tot grensafsluiting het Schengenakkoord in gevaar? Kortom: kan de premier ons eens goed op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken, vergeleken met vorige week vrijdagmorgen?

Is de premier het met 50PLUS eens dat een aantal EU-landen intussen lachend aan de zijlijn staat? Ze zijn het eens met de tekst van de verklaring na afloop van de EU-top, maar hoeven niets te doen omdat alle afspraken op basis van vrijwilligheid zijn gemaakt. Wat vindt de premier van de suggestie van 50PLUS om die landen fors te korten op de bijdragen die zij ontvangen uit het cohesiefonds en dat geld te gebruiken voor steun aan Afrika?

In punt 8 van de verklaring die na de Europese Raad is uitgegeven staat dat meer steun en samenwerking met migratielanden in Afrika nodig is. Hoe gaat de EU dat concreet uitwerken? Komt er op korte termijn een nieuwe top tussen de EU en Afrika?

De fractie van 50PLUS mist concrete maatregelen om een einde te maken aan de levensgevaarlijke door mensensmokkelaars georganiseerde boottochten vanuit Noord-Afrika. Vindt de premier niet dat de aankondiging dat er binnen de EU opvangkampen komen een aanzuigende werking kan hebben? Onder het motto: als we eenmaal in de EU zijn, dan zien we wel verder. En de ontschepingsplatforms gaan er toch ook van uit dat mensen eerst de zee opgaan? Moet de prioriteit niet zijn dat te voorkomen?

Daar ligt volgens 50 PLUS een taak voor Frontex, maar waarom is de passage over de versterking daarvan zo vaag?  Wat wordt precies bedoeld met een uitbreiding van het mandaat? Is er nu wel of geen sprake van 10.000 mensen erbij? En wat gaan die doen, en waar?

Ik lees in het verslag dat de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Juncker, graag wil dat er een akkoord wordt bereikt over het MFK voordat de verkiezingen voor het Europees parlement plaatsvinden. Wij zijn geen voorstander van grote tijdsdruk op dit proces. Is de premier dat met ons eens?

Het Meerjarig Financieel Kader van de EU is kennelijk zo besmet met ondoorgrondelijke bureaucratische processen en politieke intriges dat het nodig wordt gevonden om op hetzelfde bestuursniveau een complete tweede begrotingsproces voor de eurozone te ontwikkelen. Gelukkig is onze regering daar geen voorstander van. Maar helaas wilde de Kamer het niet onderstrepen met het aannemen van de krachtige motie die 50PLUS hiertoe had ingediend. In onze opvatting steunen de andere fracties daarmee impliciet een verdere wanordelijke ontwikkeling van de EU, met alle risico’s van dien. Een begroting is geen emmer waarvan je een tweede nodig hebt als ie vol is. Wij overwegen wat die motie betreft de Kamer een tweede kans te geven. Misschien wel de laatste kans om een institutionele verminking van de Unie te voorkomen. Ontwerpfouten kun je vaak maar één keer in de 20 jaar maken.”

© 4 juli 2018