Schiphol vliegtuig - Foto: Caribb (Flickr cc)50PLUS is niet tegen de groei van luchtvaart, maar wil dat dat zoveel mogelijk op duurzame wijze en met zo min mogelijk geluidsbelasting gebeurt.

50PLUS is niet tegen luchtvaart en niet tegen groei, maar dat moet wel onder voorwaarden. Verduurzaming is heel belangrijk (elektrisch vliegen), ook om geluidsbelasting en de uitstoot van (ultra-)fijnstof terug te dringen. Ook de mogelijkheden van minder vervuilende brandstof worden niet optimaal benut. 50PLUS stoort zich aan het feit dat rondom Lelystad Airport de stukken steeds weer niet kloppen. Hoe kan de burger zo vertrouwen houden in de overheid? En over Lelystad gesproken: hoe verantwoord is het een luchthaven (sterk) uit te breiden in een plaats waar helemaal geen volwaardig ziekenhuis meer is? De meeste ongevallen vinden immers plaats bij start en landing.

Stunten met vliegtickets

Kamerlid Corrie van Brenk maakte ook een opmerking over de lage prijs van vliegtickets: “Recent bood Ryanair tickets aan voor 9,99 euro. 50PLUS wil gezegd hebben: dit gaat nergens meer over! Zolang dit zo blijft, heeft het geen enkele zin miljarden te pompen in internationale spoorverbindingen. Dan blijven mensen gewoon kiezen voor het vliegtuig.” •


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Luchtvaart met minister Van Nieuwenhuizen:

“Als eerste wil ik de collega’s van GroenLinks en het CDA bedanken voor een informatieve en leerzame ronde tafel over het toekomstperspectief voor verduurzaming van de luchtvaart.

Eén citaat is me zeker bijgebleven. We groeien harder dan we innoveren. Dat moet dan toch anders, denk aan de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Daar kan de overheid een stimulerende rol spelen. Welke mogelijkheden ziet de minister hiertoe?
We zien een stevige rol voor deze minister in EU. Nu is ze daar goed ingevoerd, maar er moet echt een tandje bij op diverse terreinen:

- de Single European Sky kan meehelpen, niet meer hoeven omvliegen scheelt brandstof. Hoe staat het ervoor hiermee?

- RED2 en CORSIA, dat kan en moet beter. Mooi als je bij RED2 op de lijst staat met grondstoffen die duurzaam zijn, maar er wordt niet gekeken naar de volledige keten. En dan is palmolie echt discutabel, maar die staat wel op de lijst.

- Bij CORSIA zijn de randvoorwaarden van 10% reductie toch discutabel, dat moet toch beter.

Kan de minister op deze drie punten die we aan moeten pakken reflecteren en gaat ze daarmee aan de slag? Graag reactie.

Hoe kan het nu toch dat als we jaren geleden al in opdracht van het ministerie een onderzoek naar waterstof deden en alle kansen die dat biedt, dat daar dan niets mee gebeurt? Kan de minister ons bijpraten?

Ook nu liggen er grote kansen op het terrein van brandstoffen. Vooral de E-fuels, de synthetische kerosine, levert grote CO2- winsten op. Die we toch echt hard nodig hebben, willen we onze klimaatdoelen halen. Bij CCU (carbon capture and usage) is dat tot 50% en bij CCA (systeem waarin atmosferische CO2 wordt gebruikt) zelfs tot 100%, volledig circulair dus. Ook het probleem van het ultrafijnstof wordt hiermee opgelost. Althans voor het deel dat veroorzaakt wordt door vliegtuigen, maar misschien is dit ook op andere vervoersmiddelen toepasbaar? Graag reactie.

Maar dit kost vele malen meer dan de huidige kerosine, het moet echt anders en dat kan alleen als de overheid een zet gaat geven. We kunnen de kansen nu grijpen, meer onderzoek, meer leren en een fabriek bouwen die synthetische kerosine maakt. Maar ook de kansen van waterstof benutten. We kunnen koploper worden, is de minister bereid zich hiervoor inzetten? Er is behoefte aan stabiele financiering…

We moeten treinverkeer in Europa verbeteren, hoofdsteden op de relatief korte afstanden verbinden. Daarop moet méér worden ingezet dan op Europese trajecten elektrisch te gaan vliegen. Ziet de minister dit ook zo ? 

Dan de prijs van vliegtickets. Recent bood Ryanair tickets aan voor 9,99 euro. 50PLUS wil gezegd hebben: dit gaat nergens meer over. Zolang dit zo blijft, heeft het geen enkele zin miljarden te pompen in internationale spoorverbindingen. Dan blijven mensen gewoon kiezen voor het vliegtuig.

50PLUS is kritisch, maar wij zijn niet tegen vliegen, tegen Lelystad Airport bijvoorbeeld. We hebben daar wel voorwaarden aangesteld:
- eerst herindeling van het luchtruim
- zo min mogelijk geluidsoverlast, dus geen lage vluchtroute

En wat betreft de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof, we kijken uit naar de rapportage van het RIVM.

We willen de stukken van het ministerie en deze minister kunnen vertrouwen, maar iedere keer is er weer iets dat niet klopt. Aan een MER, aan een belevingsvlucht, aan normen etc. Wij willen dat dit prioriteit krijgt en dat voortaan alles op alles gezet wordt om geen fouten te maken. Op deze manier ontstaat er wantrouwen naar de overheid, en dat is een slechte zaak.
Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij de oproep van onder meer GroenLinks, om alle CO2-uitstoot van de luchtvaart te onderzoeken. Nu wordt alleen uitstoot van start, landing en grondverkeer meegenomen. En komt een groot deel van de CO2-uitstoot niet terug, tot wel 90%. Dit geeft een misleidend beeld van de klimaatimpact van luchtvaart. Sinds 2014 moet bij uitbreiding van een luchthaven een MER worden uitgevoerd, inclusief klimaateffect. In Nederland blijft dat beperkt tot 900m hoogte. 50PLUS stelt zich op het standpunt dat alle CO2-uitstoot verplicht moet worden opgenomen in het onderzoek.

Een andere kwestie wat betreft Lelystad is het ziekenhuis. We weten allemaal hoe het verlopen is. We weten ook dat de meeste vliegtuigongelukken bij start of landing plaatsvinden. Het is onverantwoord het vliegveld te openen zonder volwaardig ziekenhuis in de buurt! Wat vindt de minister hiervan? Is zij bereid met de minister van Medische zorg en Sport in gesprek te gaan hierover?

Een luchthaven in zee: de motie Paternotte/Van Brenk wordt op dit moment uitgevoerd, we zijn benieuwd. We zijn enthousiast, omdat er steeds meer mensen beginnen te geloven in de kansen. Willen we groeien, dan moeten we uitwijken naar plaatsen waar de overlast kleiner is. Een paar banen in zee kan helpen, de hele luchthaven zou nog beter zijn. Wij wachten af, maar we gaan uit van een positieve grondhouding van de minister ten aanzien van dit onderzoek en dat zij dit niet ziet als een verplicht nummer.”

© 5 december 2018