Er moet snel een einde komen aan de bijstandsfraude door Turkse Nederlanders. 50PLUS wil een volstrekt gelijkwaardige, effectieve fraudeaanpak voor alle mensen met een bijstandsuitkering. Ongeacht de herkomst van de mensen.

Geld - Foto: Alexas Fotos (Pixabay)

“Elke cent waarmee wordt gefraudeerd betekent een ondermijning van de solidariteit in onze sociale zekerheid. Dat is niet aanvaardbaar”, zei Kamerlid Corrie van Brenk in het debat over de bijstandsfraude door Turkse Nederlanders. “Daarom willen wij dat harder aanpakken. Als je fraudeert, dan kun je er op rekenen dat je wordt gepakt en krijg je een boete.” Corrie van Brenk haalde hier de woorden aan van staatssecretaris De Krom in 2011, in een debat over bijstandsfraude door mensen met een ander land van herkomst dan Nederland.

Géén leuk zakcentje erbij

“Wat hebben wij op het punt van specifiek buitenlandse bijstandsfraude bereikt in al die tussenliggende jaren?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS aan staatssecretaris Van Ark. “De bijstand is géén leuk zakcentje erbij, of vakantiegeld, maar een noodzakelijk vangnet voor iemand die niet meer in zijn onderhoud kan voorzien. Dat moet zo blijven! Er moet een einde komen aan deze vorm van fraude. Dat handhaving in het buitenland complexer is, mag geen excuus vormen. Dat het een zaak van de gemeenten is ook niet.”

Verificatie van verstrekte gegevens

In antwoord op Kamervragen van collega Jasper van Dijk van eind vorig jaar stond dat gemeenten onderzoek ‘mogen’  instellen naar de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens. “Dat las ik met enige zorg”, zei Corrie van Brenk. “We begrijpen dat een diepgaand onderzoek geen sinecure is. Maar primaire verificatie van verstrekte gegevens omtrent het vermogen, vindt die niet standaard plaats voor alle bijstandsgerechtigden? Dus ook die van buitenlandse herkomst? Zo niet, waarom niet en voor hoeveel bijstandsgerechtigden niet?”

Het betreft gemeenschapsgeld

50PLUS vindt het buitengewoon  onbevredigend dat nog steeds géén compleet beeld bestaat van de omvang van deze perverse vorm van fraude. “Klopt het – kijkend naar de cijfers – dat het toch vooral een ‘Turks probleem’ is?”, wil het Kamerlid van 50PLUS van de staatssecretaris weten.  “Ook krijgen wij uit de stukken geen inzicht in de totale fraudeaanpak door gemeenten, en effectiviteit daarvan. Die moet er wel komen, want het betreft gewoon gemeenschapsgeld. Wij kijken uit naar de integrale signaleringsbrief  waar de VNG mee gaat komen. Wij hopen daarin op een zo compleet mogelijk beeld van de trends en verschijningsvormen rond misbruik en oneigenlijke gebruik van bijstand, waaronder deze specifieke vorm van bijstandsfraude door cliënten van niet-Nederlandse herkomst.”

Aanpakken en terugvorderen

50PLUS vindt dat volstrekt duidelijk moet worden hoe vaak en hoe actief gemeenten vermogensinformatie van cliënten van buitenlandse herkomst verifiëren, en hoe (effectief) gemeenten gesignaleerde fraude aanpakken en terugvorderen. “En dan bedoelen wij ook als gemeenten een andere weg van fraudeaanpak kiezen dan samenwerking met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) van UWV en met SVB”, aldus Corrie van Brenk.

Effectieve fraudeaanpak

50PLUS wil van de staatssecretaris weten hoe zij tot een volstrekt gelijkwaardige, effectieve fraudeaanpak voor alle mensen met een bijstandsuitkering denkt te komen. “Wat gaat zij concreet doen om gemeenten te helpen deze lastige specifieke vorm van fraude effectiever aan te kunnen pakken?”, vroeg Corrie van Brenk. “En vooral:  Hoe gaat zij informatie-uitwisseling met buitenlanden verder optimaliseren? 50PLUS vindt dat het aftrekken van het bedrag van bijstand-terugvordering en bestuurlijke boete van het geconstateerde buitenlandse vermogen er nooit toe mag leiden dat daardoor juist weer recht op bijstand ontstaat. Dit probleem moet snel opgelost worden!”

© 6 februari 2019