De Nederlandse burgers profiteren te weinig van het nu nog gunstige economische tij.

Landen als Nederland en Duitsland zijn op financieel-economisch gebied te voorzichtig. “De begroting vertoont een groot overschot, hypotheken moeten voor 100 procent worden afgelost en ons gigantische overschot op de lopende rekening is in EU-verband buitensporig. Daardoor blijft de koopkracht van de burger ver achter bij die in de meeste andere EU-landen”, stelt Martin van Rooijen van 50PLUS bij het algemeen overleg Ecofin met minister Hoekstra van Financiën.

Overdreven

Volgens Van Rooijen komen Nederland en Duitsland door overdreven voorzichtigheid hun plicht niet na jegens de eigen burgers en indirect ook niet naar andere Europese landen. “Als de burgers meer koopkracht zouden hebben, zouden ook andere economieën daarvan profiteren via een sterkere vraag naar hun producten”, aldus het Kamerlid van 50PLUS. •

Koopkracht in 42 landen
De koopkracht van burgers in 42 landen. Nederland is een matige middenmoter. België, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Zweden staan nog boven ons. Nederland komt nog achter diverse ‘zwakke broeders’ en staat ongeveer gelijk met Italië.


Lees of bekijk hier de volledige inbreng van Martin van Rooijen in het overleg met minister Hoekstra van Financiën:

“Langzaam lijken zich nu donkere wolken samen te pakken boven de economie van de Eurozone. De ongezonde monetaire manipulatie van de ECB kan ons niet behoeden voor een economische terugval. Integendeel. De ECB heeft zo extreem gehandeld, dat er nu nauwelijks nog normale instrumenten over zijn om een recessie te bestrijden.

Ik kijk er naar met veel bezorgdheid. Vooral de toegeeflijkheid van de Duitsers is mij een doorn in het oog. Want zonder hen kan Nederland al die foute EU hervormingen niet tegenhouden, of slechts voor een deel. Veel hangt af van de bereidheid om het veto strategisch in te zetten. Maar als er voor Rutte een mooie topfunctie op het spel staat, dan vrees ik het ergste. Lubbers en Kok kregen de Europese topbaan uiteindelijk niet. Dat zegt ook iets.

Een voorbeeld van zo’n relevante politieke strijd, is die rondom de eurozonebegroting. Dat onding staat nog steeds in de stukken en in principe ligt alles nog open. Tenminste, volgens de Fransen en de Italianen.  Het zou mij niet verbazen, als wij op basis van de uitkomst van dit dossier, straks kunnen uitrekenen wat de prijs is/wordt die Nederland betaalt voor de carrière van Mark Rutte. De concrete inzet van de regering is niet verkeerd. Maar de ruimte die is weggegeven zal ons in het beste geval nog de rest van het jaar achtervolgen. En in het slechtste geval zelfs de rest van de eeuw.

Het directe verband tussen pensioenkortingen en 15% indexatie-achterstand enerzijds en het ECB beleid anderzijds is goed aantoonbaar. Maar ook indirect zie je in Nederland en Duitsland relatief gezien een onverantwoorde mate van voorzichtigheid. Kampioen buffervorming. Hypotheek moet 100% afgelost. Pensioensparen vinden we gelukkig allemaal belangrijk. De begroting vertoont een groot overschot, de bankenbuffers zijn fors toegenomen en ons gigantische overschot op de lopende rekening is in EU verband buitensporig. We komen onze plicht niet na. Niet inzake de koopkracht van onze eigen burgers en daarmee indirect ook niet jegens  onze Europese vrienden. Dat is natuurlijk volstrekt logisch. Als de Nederlanders te weinig koopkracht krijgen, dan kunnen we ook veel minder Franse en Italiaanse spullen en lekkernijen kopen. En dan zie je wat er gebeurt: dan komen de eisen van een andere kant. Dan eisen ze het op via de EU.

50PLUS heeft liever dat we onze eigen burgers nu eens goed laten profiteren. Die ruimte is er. Daar profiteren de zwakke eurolanden ook van en dan kunnen we de ongepaste liefdadigheid achterwege laten.

Wil ik nog een citaat uit de geannoteerde agenda voorlezen. Dat is een passage die ik in mijn leven eigenlijk nooit had willen lezen in een stuk van de Europese Commissie. Maar het staat er nu toch in. Niet in 2119 maar gewoon in 2019.

Ik citeer:

‘Op 15 januari jl. heeft de Europese Commissie een mededeling gepresenteerd waarmee ze het debat wil openen over een hervorming van de besluitvorming over fiscale voorstellen. Besluitvorming over fiscale voorstellen gebeurt momenteel met unanimiteit. De Commissie wil af van deze wijze van besluitvorming en voortaan overgaan op besluitvorming door middel van gekwalificeerde meerderheid voor fiscale voorstellen, met daarbij een rol voor het Europees parlement.’

Ik ben mij ervan bewust dat dit niet het standpunt is van de Nederlandse regering. Ik zie ook dat de weerstand tegen dit onzalige plan in de meeste andere lidstaten heel groot is. En dat verbaasd mij ook niet. Maar kritische Kamerleden zoals ik, worden nu wel bijna maandelijks bevestigd in ons wantrouwen jegens een van God losgezongen Europese Commissie.. Maar laat ik het voor nu bij 1 tip houden:

Als je iemand wilt overtuigen om ergens meer voor te gaan betalen, dan moet je niet tegelijkertijd ook zijn inkomsten bedreigen. Want dan gaat het hele feest wat 50PLUS betreft gewoon niet door.”

© 7 februari 2019