Groningen - Beeld: Pixabay c.c.“Het gegoochel met normen en inspecties heeft in Groningen – om precies te zijn in Slochteren – een nieuw dieptepunt bereikt”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tegen minister Wiebes. “Dit kun je mensen toch niet aandoen?”

Tijdens een debat met minister Wiebes haalde Corrie van Brenk de voortdurende onzekerheid voor Groningers aan, bijvoorbeeld in Slochteren. “113 woningen in Slochteren die bij een eerst inspectie als risicovol waren aangemerkt, zijn dat nu ineens niet meer”, zei ze. “De betreffende bewoners worden voor een keuze gesteld: uit het versterkingsprogramma stappen, óf wachten op een nieuwe inspectie volgens de nieuwe normen. Die zou op zijn vroegst in 2020 kunnen plaatsvinden. Mensen die dachten dat ze wisten waar ze aan toe waren, zijn weer terug bij af. Dit kun je mensen toch niet aandoen?”

Nieuwe wetgeving

Tijdens het debat gaf Corrie ook aan dat 50PLUS wil weten hoe het zit met de nieuwe wetgeving en aanvullende kwaliteits- en veiligheidseisen inzake geothermie. Die waren al voor 2017 aangekondigd, maar nog steeds niet naar de Kamer gestuurd. Dit naar aanleiding van enkele dreigende lekkages bij dit proces, wat ook een gevaar voor grondwater kan opleveren. Verder vroeg Corrie van Brenk aandacht voor gestapelde mijnbouw (de gevolgen van gaswinning, zoutwinning en geothermie in hetzelfde gebied). Het Kamerlid van 50PLUS waarschuwde voor boren in de Waddenzee: "Dat is een kwetsbaar stukje natuur".


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Mijnbouw met minister Wiebes van EZK:

“Vraag naar de aardbevingsbestendigheid van Chemiepark Delfzijl. Ons kwam ter ore dat er een onderzoek loopt naar de aardbevingsbestendigheid van Chemiepark Delfzijl. Dat loopt al langere tijd, maar er zijn nog geen rapportages bekend. Klopt dat, en kan de minister ons bijpraten?

Er komen 2 loketten in Groningen: één voor schade door gaswinning en één voor schade door overige mijnbouwactiviteiten als zoutwinning. In antwoord op vragen van de SP geeft de minister aan schade door overige mijnbouw van een andere orde te vinden dan schade door gaswinning. Het aantal schademeldingen daarvoor ligt ook veel lager. Onvoldoende duidelijk is echter wat de effecten zijn van stapeling van deze activiteiten, en hoe vaak deze combinatie voorkomt. Misschien ook nog wel in combinatie met het effect van droogte op de ondergrond, of geothermie, waar ik straks nog iets over zal zeggen. Is het juist om deze reden niet beter en efficiënter deze twee zaken onder te brengen bij een loket i.p.v. twee? En is het niet beter om ook hier het bewijsvermoeden om te keren? In het geval van gestapelde mijnbouw zal immers vaak moeilijk hard te maken zijn welke schade door welke activiteit veroorzaakt is.

Deze week ontvingen we de antwoorden van de minister inzake geothermie. Dank daarvoor. Het is al enige jaren duidelijk dat er aanvullende wetgeving nodig is. Die was ook al toegezegd voor eind 2017, maar is er nog niet. Sterker nog, de minister heeft aangegeven de wijziging ‘dit jaar’ te verwachten. Kunt u aangeven waar de vertraging zit?

Ook de extra eisen van Staatstoezicht op de Mijnen komen dit jaar beschikbaar. Ook hier is de vraag waarom het zo lang duurt. En hoe bindend is de aangekondigde Well Integrity Management System?

Hoe staat het met de acties en aanbevelingen voor wat betreft zorggebouwen in de regio Groningen, naar aanleiding van het rapport Bevingsbestendige zorg?

Het gegoochel met normen en inspecties heeft een nieuw dieptepunt bereikt. In Slochteren bleek deze week dat 113 woningen die bij een eerst inspectie als risicovol waren aangemerkt, dat nu ineens niet meer zijn. De betreffende bewoners worden voor een keuze gesteld: uit het versterkingsprogramma stappen, óf wachten op een nieuwe inspectie volgens de nieuwe normen. Die zou op zijn vroegst in 2020 kunnen plaatsvinden. Mensen die dachten dat ze wisten waar ze aan toe waren, zijn weer terug bij af. Voorzitter, dit kun je mensen toch niet aandoen. 50PLUS wil graag een reactie van de minister op dit bericht. Dit is zoals het beleid in de praktijk uitpakt. De regels zijn veranderd tijdens het spel. En er is ook nog eens te weinig inspectiecapaciteit, waardoor de hele zaak stagneert. Wat gaat u hieraan doen?

50PLUS verzoekt, ook met dit bericht in het achterhoofd, om een nieuwe update wat betreft de plannen voor het werven van extra capaciteit van schadeherstellers. Enkele weken geleden hebben we het hier ook over gehad in het plenaire debat inzake de versterkingsoperatie. Is er al iets nieuws te melden?”

© 7 februari 2019