EU - Beeld: Svilen Milev (FreeImages)50PLUS wil dat de Tweede Kamer veel meer betrokken wordt bij de onderhandelingen over de Europese begroting 2021-2027. “Anders mogen wij als Kamer weer tekenen bij het kruisje”, zei Kamerlid Martin van Rooijen.

50PLUS wil dat de Tweede Kamer veel meer betrokken wordt bij de onderhandelingen over de Europese begroting (Meerjarig Financieel Kader) 2021-2027. “Straks worden we weer geconfronteerd met wat we in Europa steeds weer terugzien. In Brussel worden afspraken gemaakt waar we niet meer onderuit kunnen en dan mogen wij als Kamer tekenen bij het kruisje”, zei Martin van Rooijen in een debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019 met minister Blok van Buitenlandse Zaken:

“De minister-president heeft gisteren in Zürich opnieuw uitgebreid zijn visie op Europa gegeven. Veel was al eerder gezegd, maar opvallend was wel zijn suggestie om voor specifieke, afgebakende gevallen besluitvorming over het buitenlands beleid met gekwalificeerde meerderheden mogelijk te maken. Kan de minister voorbeelden nomen van waar dit relevant kan zijn?

De onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 lijken fors te stagneren. De geannoteerde agenda wekt de indruk dat het Roemeens voorzitterschap hier blijkbaar niet hard aan trekt. De tekst is grotendeels gelijk aan die in het verslag van de Raad AZ op 8 januari. Graag een toelichting op het proces. We kennen het standpunt van het kabinet dat de inhoud prioriteit heeft op snelheid. 50PLUS deelt dat standpunt. Maar gaat het nu niet erg langzaam, zo vraag ik de minister.

Kan de minister een eerste oordeel geven over de gisteren aan Coreper gepresenteerde herziening van zogenoemde negotiation box? In het verslag van de vorige Raad Algemene Zaken staat dat het kabinet de huidige versie van het onderhandelingsdocument als goede basis ziet voor verdere onderhandelingen. Is al aan te geven of de Nederlandse inzet kansrijk is?

Maar voor 50 PLUS is veel belangrijker wanneer wij, de Kamer, aan bod komen. Het kan toch niet zo zijn, dat wij maand-in maand-uit worden afgescheept met wat algemeenheden terwijl aan de onderhandelingstafels op onderdelen al overeenstemming wordt bereikt? Straks worden we weer geconfronteerd met wat we in Europa steeds weer zien gebeuren. In Brussel worden afspraken gemaakt waar we niet meer onderuit kunnen en dan mogen wij als Kamer tekenen bij het kruisje. Dus graag een heel duidelijk antwoord van de minister: Wanneer en hoe gaat hij de Kamer actief bij het onderhandelingsproces over het MFK betrekken?

En dan nog iets anders: bij een recent AO over de Eurogroep/Ecofin heb ik mijn zorgen uitgesproken over de Eurozonebegroting. Die wil 50PLUS niet, maar als het niet anders kan, dan in elk geval binnen het MFK. Maar volgens de Fransen en de Italianen ligt werkelijk alles nog open. Ik herhaal dat het mij niet zou verbazen als wij op basis van de uitkomst van dit dossier straks kunnen uitrekenen wat de prijs is die Nederland betaalt voor de carrière van Mark Rutte. De concrete inzet van de regering is niet verkeerd. Maar de ruimte die is weggegeven zal ons in het beste geval nog de rest van het jaar achtervolgen (dat zien we nu al gebeuren). En in het slechtste geval zelfs de rest van de eeuw…

Deze kwestie is al lang een chefsache. Maar Merkel en Macron denken dat zij samen de chefs van Europa zijn. Het is dan ook hoog tijd dat Nederland met een veto laat zien dat we dit nooit en te nimmer zullen laten gebeuren. Graag een reactie een reactie van de minister. Hoe ziet hij zijn eigen rol in dit hele proces?

50PLUS maakt zich ook zorgen over de betrokkenheid van deze Kamer bij de gesprekken over de rol die de Europese Commissie voor zichzelf ziet weggelegd als het om de verduurzaming van Europa gaat. De lidstaten zijn uitgenodigd voor een discussie over de gewenste Europese aansturing. Maar wanneer komen wij bij dit proces als Nederlands parlement aan bod? Ook hierover wil 50PLUS een duidelijke toezegging van de minister.
 
In de geannoteerde agenda geen woord over Brexit. Maar ik neem aan dat dit onderwerp volgende week toch wel aan de orde zal komen. Vorige week berichtten Britse media over intensieve activiteiten vanuit Londen richting individuele lidstaten om beweging in het proces te krijgen. Gebeurt dat ook in Nederland? Verder circuleren er berichten dat premier May aanstuurt op uitstel van de besluitvorming in het Lagerhuis tot in maart met het doel de Britse parlementariërs dan de keuze ‘slikken of stikken’ voor te leggen. Hoe beoordeelt de minister deze strategie die voor Nederlandse burgers en bedrijven alleen maar meer onzekerheid met zich meebrengt?”

© 14 februari 2019