50PLUS wil dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien. Uitgangspunt voor de Europese Unie is: ‘groter in de grote dingen, kleiner in de kleinere dingen’.

Kaart van Europa - Beeld: Leewarrior (Pixabay)

50PLUS vindt dat de samenwerking binnen de Europese Unie niet moet doorslaan in een voortdurend toenemende invloed van het Europese politieke bestuur op zaken die landen heel goed zelf kunnen regelen. 50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland. “50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland”, zei Kamerlid Martin van Rooijen in een debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken waarin de toekomst van de Europese Unie aan de orde kwam. “50PLUS wil dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien.”

Doordenderende trein

De nieuwe Europese Commissie moet niet te hard voor de troepen uit lopen. “Want je hebt niets aan een Europese hoge snelheidstrein die maar doordendert en de passagiers verweesd op het perron achterlaat”, stelde Martin. “Met het gevaar dat ze zich omdraaien en kiezen voor de trekschuit van het platte nationalisme.”

De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het overleg over de Raad Algemene Zaken van 11 maart 2019 met minister Blok van Buitenlandse Zaken:

“Op 14 februari hebben we hier met elkaar – inclusief de minister – vastgesteld dat het niet erg opschiet met de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. De geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van volgende week leidt wat 50PLUS betreft tot een herhaling van die conclusie. We krijgen nu weer een discussiesessie. Is het voorbereidende stuk voor die sessie er nu al, en kan de minister de commissie informeren wat daarin staat en wat zijn mening daarover is? Krijgt de Kamer dit discussiestuk ook? Verder hoor ik graag van de minister zijn oordeel over de manier waarop het Roemeense voorzitterschap op dit onderwerp opereert.

In de geannoteerde agenda lezen we ook dat het krachtenveld onveranderd is ten opzichte van de raad van 19 februari. Kunnen we dat zo uitleggen dat het overleg feitelijk is vastgelopen? Zitten de verschillende partijen nu al ingegraven in hun schuttersputjes? Er staat ook nog een zin in die wat 50PLUS betreft enige verduidelijking behoeft. Wat bedoelt de minister met de opmerking dat ‘horizontale onderwerpen niet los kunnen worden gezien van deelvoorstellen’?

Als ik zo de geannoteerde agenda bekijk, dan vraag ik me af wat minister Blok en zijn collega’s volgende maandag en dinsdag eigenlijk gaan doen? Waarom zijn er twee dagen uitgetrokken voor deze zo op het oog magere agenda? In het kader van de door deze Kamer en heel vele andere parlementen gewenste transparantie lijkt wat meer duidelijkheid op zijn plaats. Dus graag wat meer inzicht in de totale agenda voor deze raad.

Want er staat naast de MFK slechts een ander punt in de informatie die wij hebben: de strategische agenda voor de toekomst van de Europese Unie. Mijn partij heeft daar duidelijke ideeën over. Voor een deel sluiten die aan bij de prioriteiten die het kabinet heeft gesteld, maar een paar andere punten wil ik hier graag aan de orde stellen

50PLUS erkent de grote voordelen van het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid en personen. Maar de samenwerking binnen de Europese Unie moet niet doorslaan in een voortdurend toenemende invloed van het Europese politieke bestuur op zaken die landen heel goed zelf kunnen regelen. 50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland. Daarom wil 50PLUS dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien. Waar nodig worden huidige nutteloze regels geschrapt. Uitganspunt is ‘groter in de grote dingen, kleiner in de kleinere dingen’. Is dit een standpunt dat de minister kan onderschrijven?

In dat licht verwijs ik naar het recente rapport van het Centre for European Policy Studies met de titel ‘What comes after the last chance commission?’ Daarin lezen we onder andere de aanbeveling aan de nieuwe Europese Commissie om niet te hard voor de troepen uit te lopen. Een aanbeveling die 50PLUS, gezien wat ik hiervoor heb gezegd, van harte ondersteunt. Want je hebt niets aan een Europese hoge snelheidstrein die maar doordendert en de passagiers verweesd op het perron achterlaat. Met het gevaar dat ze zich omdraaien en kiezen voor de trekschuit van het platte nationalisme. Ziet de minister in het rapport van de CEPS ook een bevestiging van het standpunt dat we geen behoefte hebben aan een Europese Commissie die steeds meer op eigen houtje politiek gaat bedrijven en zich daarmee los zingt van wat er in de raden gebeurt?”   

© 5 maart 2019