Frankrijk blijft streven naar een eurozonebegroting. 50PLUS hoopt dat Nederland zich daar tegen blijft verzetten.

Euro's - Foto: geralt (Pixabay)

Nederland moet zich blijven verzetten in een – door Frankrijk gewenste – eurozonebegroting. Dat stelde Martin van Rooijen van 50PLUS vandaag in een algemeen overleg met minister Hoekstra van Financiën. “De normalisering van het monetaire beleid is nog niet eens op gang gekomen, of de nieuwe extra ordinaire maatregelen worden alweer ingezet of klaargezet. Voor Nederland en Duitsland is dit monetaire beleid niet passend en zelfs schadelijk”, zo vindt het Kamerlid van 50PLUS.

Onze pensioenen bloeden

Martin van Rooijen zei ook tegen minister Hoekstra: “Onze pensioenen bloeden nu al tien jaar om de rentelast van de gigantische staatsschulden van Italië, Frankrijk en Griekenland betaalbaar te houden.”


Lees de volledige inbreng van Martin van Rooijen in het overleg met minister Hoekstra  van Financiën:

“De minister weet dat ik zijn verzet tegen een eurozonebegroting volgens Frans recept waardeer. Maar ook hij ziet wel aankomen dat met name Macron alleen nog thuis kan komen met iets wat hij kan verkopen als een eurozonebegroting. Die deal heeft hij op zak en de reikwijdte daarvan wordt in verschillende Europese hoofdsteden totaal anders geïnterpreteerd. Ik verwijs dan o.a. naar de gezamenlijke verklaring van Frankrijk en Duitsland waarin zij stellen dat er ‘snel een eigen begroting voor de 19 eurolanden moet komen’.

Een onwelgevallige verrassing ligt op de loer en de vraag is wat wij er dan nog tegen kunnen doen. Het gaat hier niet om een eenmalige uitgave of investering maar om een structurele institutionele inrichting waar Nederland tot in den eeuwigheid aan de lat komt te staan. En dat is ook de reden dat ik elke gelegenheid aangrijp om te wijzen op de risico’s van dit beleidspad.

De brief die we vandaag hebben ontvangen over de redenen waarom er voor Italië geen buitensporig tekort procedure wordt geopend geeft in mooi inkijkje wat we kunnen verwachten. De Europese Commissie is niet bereid om de toelichting van hun besluit over Italië openbaar te maken. We lezen wel dat de staatsschuld van Italië eigenlijk elk jaar met 3,5% van het BBP zou moeten dalen en dat er een jaarlijkse inspanning zou moeten worden geleverd van 0,6% BBP om dat zo snel mogelijk te bereiken. Maar dat gebeurt dus gewoon niet. Afspraken worden niet nagekomen en sancties worden niet opgelegd. In plaats van een strak geleide monetaire unie lijken wij verzeild te zijn geraakt in een web van wichelroedelopers

De inzet van de Nederlandse regering zoals verwoord in de geannoteerde agenda, is nu niet meer de meest relevante informatie die wij nodig hebben. We moeten weten wat anderen denken. Derhalve de volgende vragen:

Kan de kamer vertaalde exemplaren krijgen van de geannoteerde agenda zoals deze naar het Franse, Italiaanse en Duitse parlement zijn gestuurd? Hoe lichten zij precies hun parlement in over de onderhandelingen inzake het eurozone instrument en welke inzet en verwachtingen formuleren zij. 50PLUS vindt het belangrijk, ja zelfs noodzakelijk om in deze fase de inzet en de woordkeus van de grote lidstaten minutieus te analyseren. En is het mogelijk om deze stukken bij elke ecofin geleverd te krijgen?

Dan het ECB beleid: de minister gaat er niet over. Maar ik heb helaas geen maandelijks AO met de president van de ECB. Na een decennium van extra ordinair beleid had ik goede hoop dat we in 2019 en 2020 eindelijk weer zouden toekomen aan een normalisering. Welnu, het tegenovergestelde gebeurt. De normalisering van het monetaire beleid is nog niet eens op gang gekomen, of de nieuwe extra ordinaire maatregelen worden alweer ingezet of klaargezet. Voor Nederland en Duitsland is dit monetaire beleid niet passend en zelfs schadelijk. Er lijkt zich nu echt een schisma af te tekenen in de Eurozone. Vanmiddag is er een belangrijke ECB vergadering, dan horen we meer. Maar de markten rekenen op nog meer Zero Interest Rate Policy in de forward guidance en het LTRO instrument wordt ook alweer genoemd.

1. Wat vindt de minister ervan dat een Europees crisisinstrument wordt bedacht en mogelijk ingezet, ten behoeve van 1 euroland, te weten Italië?

2. Kan de minister mij uitleggen dat het LTRO  instrument veel minder schadelijk is voor Nederlandse pensioenen dan de opkoop van staatsobligaties?

3. Welke indicatoren heeft de minister om de moral hazard als gevolg van het monetaire beleid te monitoren? Kan dat überhaupt wel gemeten worden? En als moral hazard ongrijpbaar en/of onmeetbaar is, hoe kunt u en hoe kan de ECB dan zo zeker weten, dat de beoogde voordelen van het extreme monetaire beleid nog opwegen tegen de nadelen? Het CPB ziet per saldo zelfs nu al geen voordelen meer.

Het hele monetaire beleid van de Eurozone is gericht op de zwakste schakels, Italie, Frankrijk en nog steeds Griekenland. Zij halen nu moeiteloos geld op maar laten we eerlijk zijn, dat is niet op basis van hun eigen budgettaire en economische kredietwaardig en geloofwaardigheid. De markt rekent op de reddingsboei van de ECB en op de kredietwaardigheid en financiële slagkracht van met name Duitsland en Nederland. Zij hebben geen pensioenvermogen en zij hebben dus ook nauwelijks last van een lage rekenrente. Die hele rekenrente discussie speelt daar nauwelijks. Maar ze hebben wel enorme vaak buitensporige staatsschulden die ze dankzij onze draagkracht spotgoedkoop kunnen financieren en zelfs kunnen laten oplopen.

1. Onze pensioenen bloeden nu al 10 jaar, om de rentelast van de gigantische staatsschulden van Italië, Frankrijk en Griekenland betaalbaar te houden. Is de minister dit met mij eens en zo nee dan graag een toelichting waarom niet?

2. Het verhaal dat het ruime monetaire beleid aan lidstaten de kans geeft om orde op zaken te stellen heeft inmiddels bijna elke geloofwaardigheid verloren. Op de top van de hoogconjuctuur heeft Frankrijk een tekort van 3,2% en Italië een staatsschuld van 132%. Deelt de minister mijn mening dat deze uitgangspositie neerkomt op een verblijf aan “het randje van een vulkaan”. Als u ja zegt dan staat het vanmiddag nog in de kranten. Maar dat moet u mijns inziens wel aandurven. En als u nee zegt dan wil ik graag een toelichting waarom niet. Want volgens mij is het zoals het is.”

© 7 maart 2019