Het Nederlandse parlement en minister Hoekstra (Financiën) moeten waakzaam blijven als het om de financiering van de EU gaat.

De Europese Commissie is voortdurend op zoek naar nieuwe, extra geldbronnen. Dat bleek onlangs weer uit het bericht ‘Brussel overweegt een financiële bijdrage van 56 miljard euro te vragen aan de ECB’.

Wakker blijven!

Tijdens een debat met minister Hoekstra (foto) riep Martin van Rooijen van 50PLUS de minister en het parlement op om de komende maanden ‘topfit en klaarwakker’ te blijven. Volgens Martin blijft Brussel zoeken naar extra geld.

Zombie-voorstellen

Het voorstel waar het in het artikel om ging lijkt inmiddels politiek gezien begraven, maar 50PLUS is er niet gerust op. Minister Hoekstra ook niet, zo bleek uit zijn antwoord op vragen van Martin. Hoekstra herhaalde dat er in Europa soms ‘zombie-voorstellen’ opduiken. “Je denkt dat je er vanaf bent, maar ineens staan ze op en wandelen ze weer rond”, aldus de minister.


Lees hier de complete inbreng van Martin van Rooijen in het overleg met minister Hoekstra van Financiën:

“De seigniorage inkomsten op de uitgifte van de Euro, worden uitsluitend verdiend door eurolanden. De Europese commissie kijkt er verlekkerd naar, want zij willen een begroting voor de 19 eurolanden. Het zou geweldig zijn als we verder niets meer over seigniorage-inkomsten zouden horen vanuit Brussel. Maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat is geen platte speculatie. Ik probeer de puzzel te leggen met de stukjes die de Europese Commissie zélf rondstrooit.

In februari 2018 presenteerde de Europese Commissie enkele ‘options for the future financial framework’. In dit document werd de suggestie aangereikt om de seigniorage inkomsten op een of andere manier ten gunste van de EU begroting te laten komen. Vooralsnog tot een bedrag van maximaal 56 miljard over een periode van 7 jaar. De motie die ik daarop samen met Renske Leijten en Tony van Dijk heb ingediend, werd gesteund door een meerderheid in deze Kamer. Het dictum luidde als volgt:

Verzoekt de regering, duidelijk aan de Europese Commissie aan te geven dat bij een claim op de seigniorage-inkomsten van de ECB een rode lijn wordt overschreden.

Of de motie heeft geholpen weet ik niet. Maar een claim op monetaire inkomsten was en is een rode lijn. Het lijkt veel teveel op monetaire financiering. De Commissie  heeft dat wellicht ook aangevoeld want de optie werd later zo uitgelegd, dat er nog ‘slechts’ een claim wordt gelegd bij de lidstaten ter grootte van een bedrag dat overeenkomt met het uitgekeerde dividend van de centrale bank of een deel daarvan. De directe link met de winst van CB’s en met seigniorage wordt dan doorgeknipt. Probleem opgelost? Nou nee voorzitter. Want ook in dit geval wordt ‘de deur die altijd dicht moet blijven’ toch op een kier gezet.  

Vragen:

• Heeft de minister aanleiding om aan te nemen dat de Europese commissie inmiddels volledig is afgestapt van de suggestie om een bijdrage te vragen van de lidstaten, die is gebaseerd op een deel van de seigniorage inkomsten van CB’s of op het dividend van CB’s?
• Of ligt het idee nog steeds als suggestie op tafel voor het aankomende MFK, al dan niet als dekking voor een eurozone-instrument? Wat is precies de juridische status van dit idee op dit moment? Kan het als onwelgevallige verrassing plotseling weer tevoorschijn komen na een Eurotop?
• Is de minister het met mij eens dat het ten principale hoogst onwenselijk is dat een additionele bijdrage of dekking voor de EU begroting in het algemeen of voor het Eurozone-instrument in het bijzonder, gekoppeld wordt aan inkomsten die de staat ontvangt uit het monetair systeem? Deelt u mijn fundamentele weerstand tegen deze koppeling? Of niet?

Het is mogelijk dat dit debat over het bericht “Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB” in letterlijke zin niet actueel meer is. Maar schijn bedriegt. Want de financiële wens is natuurlijk niet verdwenen. Er wordt gezocht naar nog veel méér geld, niet minder en dat betekent dat dit parlement de komende maanden, net als onze Minister van Financiën, topfit en klaarwakker moet blijven.”

© 8 maart 2019