Voor de slachtoffers van de Q-koorts is het tijd voor gerechtigheid en erkenning. Maar 15.000 euro als je de rest van je leven arbeidsongeschikt bent is geen gerechtigheid. “Bekijk wat per patiënt een reële schadevergoeding is”, stelde Kamerlid Corrie van Brenk voor.

Geit - Foto: Chraecker (Pixabay)

Patiënten met Q-koorts vechten al jaren om gerechtigheid en erkenning. Er is nu eindelijk een gebaar van de overheid, maar 15.000 euro is echt te weinig om de schade en extra kosten te dekken, vindt 50PLUS. “15.000 euro voor mensen met een alles slopende ziekte die hen al jarenlang in de greep houdt. 15.000 euro voor mensen die door hun ziekte niet meer in staat zijn hun eigen boterham te verdienen en dat nooit meer zullen kunnen. En dan hebben we het nog niet eens over mensen die een naaste zijn verloren”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk

Schril contrast

De minister heeft maximaal 15 miljoen uitgetrokken en dat staat in schril contrast met de compensatie van de geitenhouders. “Het bedrag steekt erg mager af bij wat patiënten en nabestaanden hebben moeten doorstaan”, vindt Corrie van Brenk. “Zeker ook met het oog op wat de geitenhouders als compensatie hebben gekregen: een bedrag van 60 miljoen euro.”


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de financiële compensatie van Q-koortspatiënten met minister Bruins van Medische zorg:

“Patiënten en nabestaanden vinden dat het tijd is voor gerechtigheid en erkenning, ze vechten hier al jarenlang om. Ze hebben nooit de erkenning gekregen van het falen van de overheid in de personen van minister Klink en minister Verburg. Dat had wel gemoeten en dan nu 15.000 euro.

Dat is het bedrag dat Q-koortspatiënten en nabestaanden krijgen van de overheid als een ‘gebaar van erkenning en medeleven’, zoals de minister het noemt. 15.000 euro voor mensen met een alles slopende ziekte die hen al jarenlang in de greep houdt. 15.000 euro voor mensen die door hun ziekte niet meer in staat zijn hun eigen boterham te verdienen en dat nooit meer zullen kunnen. En dan hebben we het nog niet eens over mensen die een naaste zijn verloren.

De verhalen zijn legio, zoals de 51-jarige Alex van den Akker, een arbeidsongeschikte onderwijzer uit Rosmalen doet zijn verhaal in de krant: 3 tot 4 uur per dag kan hij normaal functioneren. Hij is altijd moe en heeft altijd pijn. Hij is zijn baan kwijtgeraakt, heeft een ton aan inkomsten verloren en heeft veel extra kosten moeten maken door zijn beperkingen.

En het verhaal van Sharon van den Boogaard (33 jaar): op goede dagen voelt het alsof ze griep heeft, op slechte dagen is ze doodziek en zo uitgeput dat ze haar bed niet uit kom. 33 jaar nog een heel leven voor zich!

Denkt de minister nu echt dat dit bedrag patiënten tevreden stelt en dat zij zich serieus genomen voelen? 50PLUS kan het zich niet voorstellen.

Natuurlijk is het leed van patiënten en nabestaanden niet in geld uit te drukken. Maar dit bedrag steekt wel erg mager af bij wat patiënten en nabestaanden hebben moeten doorstaan. Zeker ook met het oog op wat de geitenhouders als compensatie hebben gekregen: een bedrag van 60 miljoen euro. De patiënten hebben in afwachting van deze regeling de behandeling van hun hoger beroep uitgesteld, maar 50PLUS is blij te horen dat deze nu gewoon zijn doorgang zal vinden. Wij hopen ook op een andere uitkomst dan in de eerdere rechtszaak.

En waarom zouden we het hoger beroep afwachten? De Nationale Ombudsman concludeerde dat de overheid steken had laten vallen en te laat had ingegrepen. Ook de onderzoekscommissie was kritisch over het optreden van de overheid. Toch was de vorige minister niet bereid haar verantwoordelijkheid te nemen. Is déze minister wél bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor maatwerk? Bekijk wat per patiënt een reële schadevergoeding is!

Tot slot nog enkele opmerkingen over de brieven bij dit debat.

- In de beleidsregel is te lezen dat voor patiënten die door het ontvangen van die 15.000 euro aantoonbaar geen aanspraak kunnen maken op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget, de minister hiervoor een aanvullende tegemoetkoming kán verstrekken. Ik val over dat woordje kán. 50PLUS hoort graag van de minister waar die tegemoetkoming dan vanaf hangt.

- In de brief van 24 september schrijft de minister dat uit gesprekken met patiënten blijkt dat de ketensamenwerking rond de Q-koortspatiënten erg belangrijk is, zodat problemen die patiënten ondervinden integraal en eenduidig worden benaderd. Bij patiënten met een meer complexe en/of domeinoverstijgende vraag naar zorg en ondersteuning gaat die eenduidige benadering nog niet altijd goed. De minister noemt het een aandachtspunt, maar wat doet hij concreet om dit probleem op te lossen?”

© 12 maart 2019