50PLUS staat voor openbaar vervoer zónder marktwerking en mét optimaal reizigersgemak. Dat betekent betaalbaarheid en éénmalig in- en uitchecken.

NS-trein - Foto: Roel Hemkes (Flickr c.c.)

50PLUS wil geen marktwerking in het openbaar vervoer. We willen een reizigersvriendelijk systeem waar mensen niet bij elke andere vervoerder moet in- en uitchecken. “Er wordt beweerd dat enkelvoudig in- en uitchecken op het spoor binnen het huidige systeem niet mogelijk is, maar we hebben dit systeem zelf gecreëerd, dus we kunnen er ook voor kiezen dit te wijzigen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk. “We moeten naar een systeem waarin we geen speciale apps meer nodig hebben om de overlast en het aantal vergissingen van reizigers te verminderen!”

Niet duurder

Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn en optimaal gemak kennen, juist ook omdat we mensen uit de auto en in het OV willen hebben. “Het mag niet duurder worden”, benadrukte Corrie van Brenk. 50PLUS is daar bezorgd over. “Wij ontvingen een bericht dat de ontwikkeling van nieuwe betaalmethodes kan leiden tot duurdere producten, en dat dat in het buitenland ook al is gebeurd, bijvoorbeeld door monopolievorming. OV-vervoerders zouden van plan zijn tarieven te rekenen die 2 tot 3 keer hoger liggen dan nu het geval is”, waarschuwde het Kamerlid van 50PLUS.

Taximarkt is verziekt

50PLUS vroeg staatssecretaris Van Veldhoven naar haar acties omtrent de taximarkt, die deels verzadigd en in oorlog is. “De taximarkt is behoorlijk verziekt”, stelde Corrie van Brenk tijdens het debat vast. “Er is geen gelijk speelveld tussen toegelaten chauffeurs en zelfstandige chauffeurs, die veelal via platforms concurreren om ritjes. Hoe kunnen ‘reguliere’ chauffeurs nu concurreren met de (soms veel) goedkopere platforms?” 


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Openbaar Vervoer en Taxi met staatssecretaris Van Veldhoven (I&W):

“Het moge bekend zijn dat 50PLUS tegen marktwerking in het openbaar vervoer is. Maar zo lang dit systeem wel bestaat, moet er voor de reiziger het beste van gemaakt worden. Helaas is het NOVB, net als de staatssecretaris, tot de slotsom gekomen dat het te duur en te ingewikkeld (even kort samengevat) is, om tot een standaard enkelvoudig in- en uitchecken op het spoor te komen binnen het huidige systeem. Nieuwe betaalwijzen en speciale apps moeten helpen de overlast en het aantal vergissingen van reizigers te verminderen. Maar we moeten naar een systeem waarin dit helemaal niet nodig is, zeg ik tegen de staatssecretaris. Dit systeem hebben we zelf gecreëerd, dus we kunnen er ook voor kiezen dit te wijzigen. 50PLUS staat dan ook zeer positief tegenover het reizigersmanifest, en vraagt de staatssecretaris hierop te reageren. Met name de punten inzake de inzichtelijkheid, single check-in en check-out en dat het niet duurder mag worden. Dat laatste baart ons zorgen, niet in de laatste plaats omdat wij een bericht ontvingen dat de ontwikkeling van nieuwe betaalmethodes ook kan leiden tot duurdere producten, en dat dat in het buitenland ook al is gebeurd, bijvoorbeeld door monopolievorming. OV-vervoerders zouden van plan zijn tarieven te rekenen die 2 tot 3 keer hoger liggen dan nu het geval is. Kent de staatssecretaris deze berichten en hoe voorkomt zij dat dit gaat gebeuren? Graag reactie.

Actieprogramma sociale veiligheid

Waarom zijn er geen ‘nieuwe cijfers’ over subjectieve sociale veiligheid te geven? Verder complimenten. Elk incident is er natuurlijk één te veel, maar er wordt echt vooruitgang geboekt. De streefcijfers lijken gehaald te worden, en dat is mooi. Wij zijn ook tevreden dat er met alle partijen uit de sector een nieuw convenant Sociale Veiligheid wordt gesloten. Hoe staat het daarmee? En kunt u al een doorkijkje geven over de inhoud hiervan?

De taximarkt is behoorlijk verziekt. De situatie is ontstaan dat toegelaten chauffeurs en zelfstandige chauffeurs, veelal via platforms concurreren om ritjes. De markt is meer dan verzadigd, vooral in grotere steden. Ook al betoogt de staatssecretaris in haar brief dat beide groepen rijders aan dezelfde basisregels moeten voldoen, wringt het. Er is géén gelijk speelveld. Hoe kunnen ‘reguliere’ chauffeurs nu concurreren met de (soms veel) goedkopere platforms? Natuurlijk staat het hen vrij een lagere prijs met de klant af te spreken, maar dat heeft ook zijn grenzen. Anderzijds zitten rijders voor platforms nogal eens vast in constructies die hen welhaast dwingen tot onrealistische arbeidstijden. De staatssecretaris heeft afspraken gemaakt met Uber, maar is dit genoeg? Een en ander klinkt nog iets te vrijblijvend naar onze zin. Gezichtsherkenning is prima, gaat dat er daadwerkelijk komen? En de app gaat 10 uur offline na 12 uur werken. Beter dan niets, maar voldoet dit? En wanneer denkt de staatssecretaris met haar aanvullende maatregelen in samenwerking met gemeenten, die zij heeft aangekondigd, te komen? Wanneer neemt de staatssecretaris de regie?”

© 21 maart 2019