50PLUS vindt dat de menselijke maat terug moet in de Participatiewet. Mensen met een arbeidsbeperking en een (Wajong)uitkering moeten bijvoorbeeld een gratificatie voor een 12,5-jarig jubileum gewoon mogen houden.

Beeld: geralt (Pixabay)

De afsluiting van sociale werkvoorzieningen voor nieuwe instroom sinds de invoering van de Participatiewet – in 2015 – is onverstandig geweest en heeft niet geleid tot de gewenste instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven. “Ondanks alle inspanningen hebben nog steeds méér dan 100.000 mensen met een beperking geen passende, duurzame baan”, constateerde Kamerlid Corrie van Brenk. Zij vroeg staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken: “Wat gaat dit kabinet extra doen om de vele duizenden mensen die nog langs de kant staan perspectief te bieden?”

Slachtoffers van bezuinigingsdrift

50PLUS vindt dat bij de sociale werkvoorziening nog aanwezige deskundigheid en expertise daadwerkelijk benut moet worden om duurzame ‘sociale werkbedrijven’ te vormen, die kunnen dienen als vangnet voor mensen die het echt nodig hebben, en als springplank naar regulier werk voor mensen die daarvoor de mogelijkheid hebben. Er moet een einde komen aan de forse  bezuinigingen die het werken voor de sociale werkvoorziening steeds lastiger maken. “Teveel mensen vallen nu buiten de boot en zijn slachtoffer geworden van bezuinigingsdrift. Dat is volstrekt onaanvaardbaar voor een welvarend land als het onze”, aldus Corrie van Brenk. Ze eindigde met een hartenkreet: “Stop met die bezuinigingen!”


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de sluiting van sociale werkvoorzieningen met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken:   

“In januari jl. kreeg medewerker Klaas-Jan met een gedeeltelijke Wajonguitkering een cadeau en een gratificatie wegens 12,5 jaar succesvolle en trouwe dienst. Een prachtige prestatie voor iemand met ASS. Twee weken later vordert het UWV méér dan de gratificatie terug van de jubilaris ‘omdat er meer dan toegestaan verdiend is in januari’. Bij een 25- of 40-jarig jubileum – wat praktisch geen enkele Wajonger haalt – mag de gratificatie overigens wel behouden worden. Mag ik de minister vragen: wat is dit voor gekkigheid? Waar is de menselijke maat hier gebleven? 50PLUS vindt dat dit soort ontmoedigende regels onmiddellijk geschrapt moet worden.

Duurzaam werken bij een reguliere werkgever is lang niet voor iedereen weggelegd. De sociale werkvoorziening – voorheen nog een veilige haven voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving – wordt steeds meer een soort  ‘sterfhuis’ met een krap bemeten budget. Een belangrijk schild voor de zwaksten op onze arbeidsmarkt verdwijnt. 

In september vorig jaar  concludeerden wij dat de baankansen voor mensen die in 2015 op de wachtlijst stonden voor de sociale werkvoorziening fors afnamen na de sluiting voor nieuwe instroom. Vandaag hebben – ondanks alle inspanningen – nog steeds méér dan 100.000 mensen met een beperking geen passende en vooral geen duurzame baan. Hoeveel van de beloofde (nieuwe) 30.000 beschutte werkplekken zijn nu gerealiseerd? Wat is er sinds juni vorig jaar bereikt? Is het beeld ‘onvoldoende realisatie, maar stijgende trend’ onveranderd?  En wat gaat dit kabinet extra doen om de vele duizenden mensen die nog langs de kant staan perspectief te bieden? 

In november vorig jaar heeft Berenschot grondig onderzoek gedaan naar beschikbare en benodigde middelen voor de Participatiewet, waaronder WSW en nieuw beschut werk. 50PLUS vraagt – dat mag ook schriftelijk – een grondige reactie op de vele gesignaleerde tekortkomingen en (mogelijke) knelpunten in de financiering, zeker voor de komende jaren.

50PLUS vindt het samenvattend volstrekt onverteerbaar dat tienduizenden van de meest kwetsbare mensen met een arbeidsbeperking nog steeds thuiszitten, en daardoor achteruitgaan in gezondheid, welzijn en mogelijkheden tot ontwikkeling en ontplooiing.

Het idee dat iedereen in principe moet werken bij een regulier bedrijf is mooi, maar de praktijk is weerbarstig: te veel mensen vallen nu buiten de boot, en zijn in feite alleen maar slachtoffer geworden van bezuinigingsdrift. Dat is volstrekt onaanvaardbaar voor een welvarend land als het onze: stop met die bezuinigingen!

50PLUS zegt: geef deze mensen de plek die zij nodig hebben. Moderniseer de sociale werkvoorziening tot sociaal ontwikkelbedrijf! 50PLUS vindt met FNV dat er een wettelijk recht op begeleiding naar werk, en begeleiding tíjdens werk via sociaal ontwikkelbedrijven moet komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld ook via detachering.”

© 10 april 2019