Kamerlid Corrie van Brenk neemt de petitie over hergebruik van papier en karton in ontvangstHet hergebruik van grondstoffen valt in de praktijk behoorlijk tegen. “In de supermarkt word je soms naar van het overbodige gebruik van plastic”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk.

Er zijn best veel mooie voorbeelden van geslaagd hergebruik van materialen, zoals papier en matrassen. Technisch is heel veel mogelijk, maar in de praktijk loopt het vaak stuk omdat ’maagdelijke’ grondstoffen meestal goedkoper zijn dan hergebruikte. Dat concludeerde Kamerlid Corrie van Brenk in het Algemeen Overleg Circulaire economie met staatssecretaris Van Veldhoven (I&W).

Resultaten bescheiden

Het Kamerlid van 50PLUS stelde in het overleg onder andere het streven om het gebruik van plastic terug te dringen aan de orde. De resultaten zijn vooralsnog bescheiden, net zoals de doelstellingen, zo concludeerde  Corrie met spijt.

Wettelijke maatregelen

Volgens 50PLUS zijn er op termijn waarschijnlijk wettelijke maatregelen nodig en daarnaast moet ook de bewustwording van het publiek over de noodzaak het gebruik van plastic terug te dringen verbeteren. “Als je bijvoorbeeld in een willekeurige supermarkt om je heen kijkt, word je soms gewoon naar van het overbodige gebruik van plastic”, zo stelde Corrie van Brenk.

Deze week ontving Corrie van Brenk in de Tweede Kamer twee petities over dit thema. De eerste was de petitie ‘Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton’ (foto). Deze raamovereenkomst wil de milieudruk van verpakkingen verminderen en de product-verpakkingsketen verduurzamen. De petitie ‘Van onbekommerd gebruik naar hergebruik’ was van Stiba, de gecertificeerde demontagebedrijven. Daarin wordt gepleit voor meer hergebruik van originele gebruikte auto-onderdelen. “Bij die petitie viel op dat er ruim 190.000 auto’s worden geïmporteerd zonder de recyclingbijdrage. Dat lijkt ons niet evenwichtig", vindt Corrie van Brenk.


► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het Algemeen Overleg Circulaire economie met staatssecretaris Van Velthoven:

“Vraag naar Taskforce Herijking afvalstoffen. In het vorige AO, in september 2018, heeft de staatssecretaris toegezegd hier een brief met voortgang over te sturen. Maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Wel belangrijk, want toegezegd is dat het laaghangend fruit voortvarend zou worden aangepakt. De taskforce is overigens wat vertraagd ingesteld; niet in januari maar in september van het vorige jaar. Hoe staat het hier nu mee?

Mede op initiatief van 50PLUS is er meer aandacht voor het terugdringen van het gebruik van koffiebekers en het stimuleren van gebruik van eigen bekers. Dat gebeurt onder andere bij de NS, maar ook bij een niet nader te noemen grote koffieketen. Kan de staatssecretaris al iets zeggen over de eerste resultaten?

Dan het Plastic pact. Vooropgesteld, het is natuurlijk veel beter dan geen pact. Maar toch valt enige bescheidenheid in sommige doelen op. Zo moet in 2025 het percentage afval in volume met 20% (tov 2017) zijn teruggedrongen. Ook hebben wij enige vraagtekens bij het gemiddeld gebruikspercentage van minimaal 35% gerecycled plastic per bedrijf. Kan de staatssecretaris nog eens uitgebreid ingaan op alle vier de doelstellingen, en kan zij motiveren waarom deze doelen de maximaal haalbare waren? Het is mooi dat er zoveel partijen zich hebben aangesloten, maar: het is een pact. Vrijwillig. Wie zich niet aansluit, hoeft er niet aan te voldoen. Is op termijn een (wettelijke?) verplichting denkbaar of wenselijk? Als je bijvoorbeeld in een willekeurige supermarkt om je heen kijkt, word je soms gewoon naar van het overbodig gebruik van plastic. En op welke wijze stimuleren we het bewustzijn van het publiek inzake het terugdringen van het plasticgebruik? Bar le Duc bijvoorbeeld heeft nu een  100% recyclede fles in productie gebracht.  Een zwaluw maakt nog geen zomer maar dit laat wel zien hoeveel er  meer mogelijk is.

Kunststoffen

Is de nulmeting voor de transitieketen kunststoffen reeds uitgevoerd, en wanneer zijn de actieplannen gereed? En kan de staatssecretaris ingaan op de reactie van PlasticsEurope over de richtlijn kunststofproducten voor eenmalig gebruik te verbieden, maar dan moet het wel een echte verbetering zijn dus minder afval en onbedoelde negatieve consequenties en daar noemen zij het plastic bestek en servies dat goed recyclebaar is.

En kan de staatssecretaris aangeven wat haar voor ogen staat bij de inzet en concrete doelen van de transitieketen Consumptiegoederen?

Er zijn mooie voorbeelden van recycling van Auping, die matrassen weer inneemt en daar mooie andere zaken mee verricht door er judomatten van te maken. Daar kunnen we enthousiast over worden als bedrijven trots zijn op de cradle-to-cradle aanpak. Het blijft echter moeilijk concurreren als andere fabrikanten kiezen voor goedkope ‘virgin’ materialen. Heeft de staatssecretaris hier over nagedacht, hoe we dat zouden kunnen ontmoedigen?

Met belangstelling hebben wij de problematiek gelezen die de Gezondheidsraad aanhaalt over gerecycled materiaal dat gezondheidsrisico’s opleverde. Duidelijk is  dat de einde-afval beoordeling niet altijd goed wordt uitgevoerd. In het Derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) en de Leidraad Afvalstof of product zijn richtsnoeren gekomen voor deze beoordeling. Rijkswaterstaat draagt de te volgen werkwijze uit richting omgevingsdiensten en bedrijven. Kan de staatssecretaris aangeven hoe dit nu loopt en betekent dit dat we alle gezondheidsrisico’s in zicht hebben. Hoe zijn onze inspectiediensten hierbij betrokken?

© 11 april 2019