De tijdelijke  integriteitscommissie voor aanpassing van de gedragscode voor Eerste Kamerleden heeft haar ‘eindproduct’ aangeboden aan de voorzitter van de Senaat, mevrouw Ankie Broekers-Knol. 50PLUS-Senator Martine Baay zat als vertegenwoordiger voor de kleinere fracties in deze commissie.

Dinsdag 23 april zal het rapport officieel worden vastgesteld tijdens de plenaire behandeling in de Eerste Kamer. Martine Baay (links op de foto) vond het een hele eer van deze commissie deel te mogen uitmaken.

De bedoeling is dat er een fractieoverstijgende gemeenschappelijke gedragscode voor Senatoren komt. De gedragscode moet een aanvulling worden op de huidige bepalingen in het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over integriteit.

Momenteel kent het Reglement van Orde van de Kamer weliswaar een aantal bepalingen over integriteit maar wordt het onderwerp voor het overige overgelaten aan de afzonderlijke fracties. De commissie wil met de door haar voorgestelde gemeenschappelijke gedragscode een stap verder zetten. Het voorstel van de commissie bevat naast een aantal nieuwe en aangescherpte bepalingen tevens instrumenten voor naleving en interpretatie van de gedragscode

De gedragscode gaat onder meer over belangenconflicten, geschenken, buitenlandse reizen, functies naast het lidmaatschap van de Kamer, geheimhouding en vertrouwelijkheid. De code zal ook een verplichting voor senatoren bevatten om aan te geven of hun functies naast het Kamerlidmaatschap betaald of onbetaald zijn. De bepaling die hen verplicht hun functies en de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn te omschrijven, wordt aangescherpt.

© 18 april 2019