De visie die het kabinet heeft op wonen leidt tot te volle steden en leegstand op het platteland. 50PLUS stelt mede daarom: bestrijd agrarische leegstand met ecologische woonzones met smarthomes. 

Huisje op gras - Foto: Image4you (Pixabay)

Het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie leidt tot te volle steden en leegstand op het platteland. “Meer huizen in de stad betekent een drukkere tram en verstopte uitvalswegen”, hield Henk Krol de bewindsvrouw voor. “Maar honderd kilometer verderop moet zelfs het buurtbakkertje sluiten.”

Nationaal plan

“De inwoners van Nederland moeten centraal staan, het gaat om hún woonwensen”, stelde Henk Krol bij het overleg over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). “Daar is een nationaal plan voor nodig.” Henk vroeg namens 50PLUS om speciale aandacht voor ecologisch bouwen in krimpgebieden. “Leegstaande boerderijen kunnen energie-neutrale wooneenheden worden, waar bewoners zelfstandig zijn, maar niet eenzaam, waar ruimte is voor wat kippen en waar ze zelf groenten kunnen verbouwen”, schetste de partijleider van 50PLUS het ‘nieuwe wonen’, dat zowel voor ouderen als voor starters interessant zijn kan.

Woonwensen senioren

Ouderen komen in de visie van minister Ollongren niet voor, constateerde Henk Krol. “En dat terwijl het aantal senioren blijft groeien en zij specifieke woonwensen hebben.” Het Kamerlid van 50PLUS vroeg de minister hoe het kabinet rekening met ouderen gaat houden in het beleid en de omgevingsvisie. •


De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI) met m minister Ollongren:

“Nederland is beroemd om zijn ruimtelijke concepten. Of, beter, ‘was beroemd’. De ‘gebundelde deconcentratie’ zorgde voor laagbouw in een groene omgeving. Zo wonen we namelijk het liefst.

In de Nationale Omgevingsvisie lezen we dat woningen worden gerealiseerd in die regio’s waar de vraag is. Er wordt niet gekozen voor landelijke spreiding. Het is een trendbreuk in het Nederlandse bouwen. Meer huizen in de stad betekent een drukkere tram en verstopte uitvalswegen. Meer verstening betekent meer hitte. Maar honderd kilometer verderop moet zelfs het buurtbakkertje sluiten. De visie van de minister leidt tot te volle steden en leegstand op het platteland.

In het rapport van Wageningen Ecological Research staan verontrustende cijfers. Over tien jaar staat 16 miljoen vierkante meter agrarische bebouwing leeg. Hoe lang kunnen de eigenaars de druk weerstaan van drugscriminelen? Ik citeer uit het rapport: “Zo’n 15% van de boeren is benaderd door criminelen, in het zuiden van Nederland waarschijnlijk nog meer.” In het rapport staat ook dat kleine gemeenten niet in staat zijn om de problemen aan te pakken. Er komt een ramp op ons af. 50PLUS heeft in het kader van de strafrechtelijke aanpak al geadviseerd om het leger in het zetten die de politie gaat helpen om de drugscriminaliteit aan te pakken. Helaas kregen we geen gehoor.

Ook de planologische voorstellen van 50PLUS kregen nog geen gehoor. Wat 50PLUS betreft is er een nationaal plan nodig waarin woonwensen centraal staan. In zo’n visie moet nieuwe woontechnologie een serieuze plek krijgen. Nu ben je blij als je na jaren wachten een betaalbare miniatuurflat in de stad hebt, maar misschien heb je veel liever een huisje in het bos. Woonwensen die eerst onmogelijk leken, worden realiteit. Werken vanuit je tuin en winkelen vanuit je stoel, het is nu al heel gewoon. Straks rijd je slapend naar je bestemming in je autonome auto.

50PLUS pleit voor zones voor ecologisch wonen. Leegstaande boerderijen kunnen energie-neutrale wooneenheden worden, waar bewoners zelfstandig zijn, maar niet eenzaam, waar ruimte is voor wat kippen en waar ze zelf groenten kunnen verbouwen. In die aan te wijzen ecologische zones is ruimte voor compacte kleine kernen met smarthomes, huizen boordevol slimme technieken die het milieu en de bewoners gezond houden. Zorgconcepten voor senioren als domotica en buurtzorg kunnen in die compacte kernen worden getest. Starters zullen eveneens interesse hebben in dit ‘Nieuwe Wonen’. De nieuwe generatie gaat bewust om met het milieu en voedsel.

De minister zei dat er al ecologische woonzones waren. Zij doelde op energiezuinige wijken aan de randen van de stad. Maar wij bedoelen ecologisch wonen in krimpgebieden met vooruitstrevende woontechnologie. Neemt deze minister hierin het voortouw? Wij vragen om een voorbeeldproject met een gemeente.

Het woord senior komt niet voor in de Nationale Omgevingsvisie. En dat terwijl een groeiend aantal Nederlanders tot die groep behoort. Zij hebben specifieke wensen. Hoe houdt de minister rekening met hen in haar omgevingsvisie?

Dan de minder validen onder ons. Wat is de visie van de minister op deze groeiende groep Nederlanders?

De fractie van 50PLUS diende in januari een motie in over een veilige voetgangersomgeving. Hoe staat het met de uitvoering ervan?”

© 24 april 2019