Martin van Rooijen (links)Inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën: 

“Ik heb mij voorafgaand aan dit algemeen overleg door collega’s laten informeren over het verloop van het werkbezoek aan Italië. Ik zal daarom Italië vandaag voor één keer niet expliciet meenemen in mijn inbreng. Die eer laat ik graag aan hen die in Rome waren.

Maar genoeg andere onderwerpen om over van gedachten te wisselen. In de eerste plaats natuurlijk de krachtige inzet van de minister van Financien vorige week. In diverse interviews evenals in de Humboldlezing heeft Wobke Hoekstra zich internationaal geprofileerd. De minister van het land met de grootste netto afdracht per inwoner vraagt aan de minister van het land met de grootste afdracht (totaal) om de leiding te nemen. De vraag is of Duitsland zijn verleden al voldoende heeft verwerkt om zo’n formidabele rol te spelen. Is Duitsland wel in staat om  Europa op haar schouders te nemen en de weg te wijzen? Zeker omdat het, ook volgens onze minister, expliciet ook gaat over zaken als migratie, integratie en dus over vluchtelingen en demografie. Wij hebben onze sterke broer nodig. Maar kan dat wel? Of is onze grote sterke broer nog steeds te onzeker en in de war om de strategische teugels in handen te nemen? Ik hoor graag van minister Hoekstra dat hij hierover heeft nagedacht en dat hij goede kansen ziet voor een wederopstanding van een assertief Duitsland.

Het pleidooi van de minister schetst enerzijds een grote sprong voorwaarts in Europa, maar hij legt tegelijkertijd heel veel nadruk op risicoreductie en het nakomen van afspraken. Hij voert de druk op, maar hij zegt ook niet heel veel nieuws. Behalve misschien de duidelijke uitspraak dat EU-lidstaten die de regels niet accepteren ook geen geld meer zouden moeten krijgen. Ook inzake vluchtelingen, en dat zal natuurlijk nog een enorm gevecht gaan opleveren met Oost-Europa. Maar als we Frankrijk afsnijden als ze zich niet aan begrotingsafspraken houden, dan zouden we Polen natuurlijk ook moeten afsnijden als ze zich niet aan de migratieafspraken houden. Het enige verschil is dat er nog geen Europees Vluchtelingen- en migratiebeleid is, maar wel een economisch en monetair beleid.

Ik complimenteerde minister, want ik was verguld om in een internationale krant te lezen wat naar de mening van mijn fractie toch wel de kern van de zaak is: EU failure to entice rich nations is ‘catastrophe’.
   
Noorwegen doet niet mee. Zwitserland doet niet mee. Denemarken en Zweden hangen er half bij. Het Verenigd Koninkrijk wil eruit en IJsland ziet zelfs helemaal af van de aanvraag. IJsland wel, Turkije niet. Ik heb niet de indruk dat dit komt omdat Turken zich zoveel meer Europeaan voelen. En het is ook geen weergave van de wens van onze inwoners. Daar is iets heel anders aan de hand en onze minister heeft de vinger op de zere plek gelegd. Dank daarvoor.

Ik lees in de geannoteerde agenda dat er op de aankomende Eurotop gesproken zal worden over de financiering van ‘het eurozone-instrument’ wat nu BICC wordt genoemd. In een bijlage zien we ook de eerdere suggesties voor meer eigen inkomsten terugkomen zoals de 3% afdracht op basis van de winst van een bepaalde categorie bedrijven, een plasticbelasting en eigen inkomsten op basis van het emissiesysteem. Samen goed voor een geprojecteerde 20 miljard euro per jaar. Dat is 140 miljard over een gehele MFK-periode, geen klein bier. Met name een extra afdracht op basis van de belastbare CCCTB-winsten zit mijn partij principieel dwars. Maar ook de financiële transactietaks, waar pensioenfondsen hard door geraakt kunnen worden, hangt nog steeds boven de markt. 
  
Op pagina twee van de geannoteerde agenda staat dat het “voor de hand ligt” om het BICC-instrument ook toegankelijk te maken voor EU lidstaten buiten de eurozone. Kan de minister dat toelichten? Wat mij betreft ligt namelijk helemaal niet voor de hand. Het leidt tot wéér een extra loket met wéér aparte regimes. Waarvan 1 regime ook nog gesplitst moet worden in Opt-outers en vrijwillige deelnemers. Dat moeten we toch gewoon niet willen met zijn allen. En dat allemaal voor een regeling die, volgens de leden van de Hanzeliga én volgens 50PLUS, kleiner moet worden dan 3,15 miljard per jaar voor de hele EU.

Maar ik heb nog een andere vraag op hetzelfde punt. In de verklaring van de Hanzeliga die is opgenomen in de EU-signalering, staat dat ‘De grootte van het instrument significant lager moet zijn dan de beoogde 22 mld. euro over 7 jaar. Voor Nederland impliceert dit dat het in de eerste fase significant minder kan ontvangen dan 423 miljoen euro en in de tweede fase mee kan dingen naar een pot van significant minder dan 11 mld. euro ter ondersteuning van hervormingen’. Wat staat hier? Want als de verwachting is dat Nederland gaat putten uit dit fonds, dan kunnen we er dus ook nog voor kiezen om het BICC-budget nog  veel lager te maken? Immers, waarom zouden rijke landen zoals Nederland en Duitsland uit dat potje moeten eten? Met wie moeten wij convergeren? Luxemburg?”

© 14 mei 2019