Begin januari verloor het containerschip MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden 342 containers. Maar liefst 3,4 miljoen kilo afval belandde in zee en veroorzaakte daar – en ook op onze kust – veel vervuiling. Onze Waddeneilanden werden overspoeld met micro-plastics. “En zijn de twee ‘verloren’ containers met levensgevaarlijke stoffen al geborgen?”, vraagt Kamerlid Corrie van Brenk zich bezorgd af.

Containerschip - Foto: Pixabay

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers even ten noorden van de Waddeneilanden. “Dat was een ramp voor het ecosysteem van de Waddenzee en Noordzee”, zei Corrie van Brenk in het debat over deze containerramp met minister Van Nieuwenhuizen. “De verloren containers hebben een ravage aangericht in het water en de stranden.”

284 containers geborgen

Op de Nederlandse kust zijn in totaal achttien volledige containers geborgen. Inclusief de Noordzee zijn er inmiddels totaal 284 containers geborgen. In totaal is ruim 1.100.000 kg afval afgevoerd. “Hoe zit het – nu we weer maanden verder zijn – met de twee containers met gevaarlijke stoffen die nog niet gevonden waren. Zijn die al geborgen?”, wilde het Kamerlid van 50PLUS van de minister weten. “Want die twee verloren containers met de zeer gevaarlijke stoffen Dibenzoylperoxide en lithium-ion batterijen baren ons de meeste zorgen! Eén container had 160 zakken van 25 kilo Perkadox; een volle zak is aangespoeld op Schiermonnikoog en op Borkum enkele lege zakken. Dus met zekerheid is Perkadox in het zeemilieu terechtgekomen. Uit de quickscan van de Universiteit van Wageningen blijkt dat dit heeft gevolgen voor ongewervelden en vissen.”

Plastic in ecosysteem

“Het afval op de stranden is dankzij inzet van vrijwilligers en militairen opgeruimd”, constateerde Corrie van Brenk tijdens het debat in de Tweede Kamer. “Maar delen van het strand zijn nog niet schoon. Kleine stukjes plastic en piepschuimkorrels zijn lastig te verwijderen. De minister geeft aan dat MSC Zoe verantwoordelijk is voor het bergingstraject. Hoe vindt de minister dat dit verloopt tot dusver? Is er te allen tijde adequaat gehandeld? Is de minister tevreden met de communicatie tussen MSC Zoe en Rijkswaterstaat tot dusver? Het plastic in ons ecosysteem kan leiden tot verstrikking, verandering van habitats, inname kan leiden tot zweren, interne verwondingen en blokkades. Ons staat de walvis met kilo’s plastic in zijn maag voor ogen, wij als mensen dienen veel zorgvuldiger om te gaan met ons milieu!”

Laatste container

50PLUS heeft kennisgenomen van het maatregelenpakket ‘Opruimen incident MSC Zoe’. De coördinator van Rijkswaterstaat blijft actief tot 18 maanden nadat de laatste container geborgen is. “Is al te overzien wanneer die laatste container geborgen is? Vindt er een evaluatie plaats van het bergingstraject, of gaat dat in de toekomst gebeuren?”, vroeg Corrie van Brenk. “Is de onderzoeksopzet voor het onderzoek naar de gevolgen van dit incident voor het ecosysteem al afgerond? Er wordt gerapporteerd richting regiecollege Wadden, ik neem aan ook aan de Tweede Kamer?

Fishing for litter: mooi project

Het Netwerk van Kustgemeenten heeft suggesties gedaan voor een lange termijn aanpak wat betreft de wijze van laden en vastzetten containers, het opzetten en toepassen van een adequaat Vessel Traffic Management-systeem, het verplichten dat zeecontainers worden voorzien van een chip waarmee aan de buitenkant van de container is af te lezen welke inhoud de container bevat en of deze gevaarlijke/giftige stoffen bevat en het verplichting toepassen gps markers op containers met gevaarlijke lading. “Kan de minister op ieder punt ingaan want het lijken mij heel erg logische punten, waarbij 50PLUS zich afvraagt waarom dit niet al lang ingevoerd is? Het project Fishing for litter is een mooi project waarbij jaarlijks 300 ton afval die vissers jaarlijks opvissen. Dit moet natuurlijk voortgang blijven houden. Kan de minister de continuïteit van dit project garanderen?”

© 14 mei 2019