Mensen met homoseksuele geaardheid voelen zich steeds minder veilig. “We moeten blijven waken voor gelijke rechten en acceptatie van LHBTI’ers”, zei Henk Krol in een debat in de Tweede Kamer hierover.

Protest tijdens het aanbieden van een anti-homopetitie

Het geweld tegen homoseksuelen neemt in de statistieken misschien af, ze voelen zich steeds minder veilig. Hand in hand lopen op straat, het is er niet meer bij. Hoeveel we ook bereikt hebben in Nederland, we moeten blijven waken voor gelijke rechten en acceptatie van LBHTI’ers. “Het burgerlijk huwelijk is dan wel opengesteld voor iedereen, we zijn er nog niet. In de praktijk zien we dat de verworven vrijheden onder druk staan”, zei fractievoorzitter Henk Krol.

Nationaal gedenkteken

In zijn jarenlange rol als hoofdredacteur van de Gay Krant speelde Henk Krol een grote rol bij het emancipatieproces van homoseksuelen en lesbiennes in ons land. Krol memoreerde tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Debat over de LHBTI Monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar het burgerlijk huwelijk werd opengesteld, later volgden nog vele andere landen. Henk Krol pleitte voor een openbaar nationaal gedenkteken in de gemeente waar het allemaal begon: in de Brabantse plaats Best. •

Foto: Tijdens de aanbieding van een anti-homopetitie deze week in de Tweede Kamer maakten de Kamerleden Henk Krol, Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Vera Bergkamp (D66) een statement door hand in hand de petitie aan te nemen.


Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over de LHBTI Monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring met de ministers Grapperhaus (J&V) en Van Engelshoven (OCW):

“Iedere keer als de gelijke rechten van homoseksuelen in twijfel worden getrokken, zien we iets moois gebeuren.

Naar aanleiding van de Nashvilleverklaring spraken Christenen zich uit. Ze namen het op voor homoseksuelen. De website ikstanaastje.nu ging online. Zulke initiatieven zijn een belangrijke steun voor LHBTI’ers, kortweg homoseksuelen. Homofobie komt voor bij christelijke geloofsgemeenschappen en misschien nog wel in sterkere mate bij Islamitische geloofsgemeenschappen. Maar ook daar durven homovriendelijke imams zich uit te spreken. Dat zagen we jaren geleden na afschuwelijke uitspraken van imam El Moumni.

Er was maatschappelijke ophef over de Nashvilleverklaring. We zagen een enorme vraag naar de regenboogvlaggen. Kerken, scholen, gemeenten en bedrijven hesen die vlag om hun steun te betuigen.

Op 1 april 2001 traden in Amsterdam de eerste vier lesbienne- en homoparen in het huwelijk. De Nashville verklaring spreekt van het homohuwelijk. Maar we kennen in Nederland gelukkig geen homohuwelijk. In plaats daarvan is ons burgerlijk huwelijk voor iedereen opengesteld.
 
Daar ging veel aan vooraf. Ook ik mocht daar mijn steentje aan bijdragen. Het begon allemaal in de gemeente Best en met de hulp van burgemeester Hans de Wit. Indertijd spraken mijn medestrijder officier van justitie Jan Wolter Wabeke en ik, toen als hoofdredacteur van de Gay Krant, met hem en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht over een mogelijk huwelijk voor homoparen. We ontdekten dat nergens in de wet stond dat het burgerlijk huwelijk beperkt zou zijn tot man en vrouw, en het was burgemeester De Wit die destijds als eerste zijn nek durfde uit te steken. Hij was bereid om goedkeuring te geven aan een verzoek voor een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Uiteindelijk kreeg, met hulp van alle betrokkenen, Amsterdam de primeur. Ik zal die nacht nooit vergeten. Het werd uitgezonden door CNN en door honderden internationale nieuwsmedia. Een wereldprimeur! Nog steeds kiezen veel homoparen uit het buitenland voor een huwelijksreis naar Nederland.

Ik zou zo graag zien dat er in Best, waar het idee werd geboren en waar het echt allemaal begon, een nationaal aandenken komt. Voelt de minister van OCW ervoor? We mogen als Nederland toch echt trots zijn op ons mooiste immateriële exportproduct.

Ik sta in dit debat inhoudelijk lijnrecht tegenover de heer van der Staaij. Toch wil ik hem een welgemeend compliment geven. Hij komt op voor zijn mening en voert het debat hier in deze zaal. Dat waardeer ik.

Wij als volksvertegenwoordigers zijn medewetgevers. Als wij hier onze huidige wetten als in marmer gehouwen zouden beschouwen, dan kunnen we net zo goed opstappen. Wij zijn hier om met elkaar nieuwe grenzen vast te leggen. We hebben met elkaar afgesproken dat we dat doen als er een meerderheid is. Gelukkig kan ik constateren dat de Nashville verklaring in de verste verte niet op een meerderheid kan rekenen. En het burgerlijk huwelijk is dan wel opengesteld voor iedereen, we zijn er nog niet. In de praktijk zien we dat de verworven vrijheden onder druk staan.

In de LHBTI Monitior 2018 zou blijken dat het geweld is afgenomen. De onderzoekers schrijven: ‘Het kan zijn dat de acceptatie is toegenomen of dat lesbische/homoseksuele personen mogelijk hun gedrag aanpassen’. Ik kan u verzekeren, het is dat laatste. Hand in hand lopen, het is er niet meer bij. In dezelfde monitor wordt dan ook geconcludeerd dat homoseksuelen zich onveiliger voelen dan heteroseksuelen.

Tot slot, nogmaals mijn dank aan collega Van der Staaij. Jarenlang probeerde ik met de Gay Krant en samen met COC, scholen, gemeenten, kerken en bedrijven te bewegen om als teken van steun op bijzondere dagen de regenboogvlag te hijsen. Dat lukte ons slechts bij een handjevol instellingen. Na de ondertekening van collega Van der Staaij waren de regenboogvlaggen plotseling niet meer aan te slepen. Hij bereikte met één daad meer dan wij in vele jaren voor elkaar kregen.”

© 16 mei 2019