Chemische fabriek - Foto: Cheryl Empey (FreeImages)Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat:

“Als je de zoekfunctie gebruikt dan is de naam Chemours veelvuldig terug te vinden in de stukken van deze kamer. Niet iets om als bedrijf trots op te zijn. Eerst bleek Chemours GenX in het water te lozen en daarna bleek ze het kankerverwekkende PFOA nog steeds te gebruiken en illegaal te lozen.

De Provincie Zuid-Holland heeft Chemours een last tot dwangsom opgelegd. Deze commissie wilde meer en krachtiger optreden. Kan de staatssecretaris melden hoe het daar nu mee staat?
Is Chemours er ongestraft vanaf gekomen, terwijl omwonenden groente uit hun eigen moestuintjes niet kunnen eten?

De staatssecretaris geeft aan nauw op te trekken met de provincie Zuid-Holland waar het gaat om terugdringen van emissies van PFOA en GenX. Wat is de huidige stand van zaken? Hoe staat het met de opleiding voor vergunningsverleners die het ministerie beschikbaar stelt voor alle waterbeheerders? Is die opleiding er al en hoeveel mensen hebben deelgenomen?
 
De staatssecretaris zou in het Bestuurlijk Omgevingsberaad goed in beeld brengen waar de extra risico’s zitten rondom de risicovolle bedrijven, zijn deze afspraken nu tot stand gekomen? Hoe voorkomen we dat we morgen of overmorgen de volgende Chemours-ellende hebben?

Staat inmiddels GenX op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen? Het RIVM heeft GenX immers aangemerkt als stof voor die lijst.

De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze zou kijken naar de ‘lessons learned’. Natuurlijk staat het ministerie paraat of de ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport. Wat hebben we nu geleerd en ligt er een mooi draaiboek of handleiding, kan de staatssecretaris dat uiteenzetten?

Kan de overheid alle kosten die gemoeid zijn met deze problematiek verhalen op de vervuiler? Kan de staatssecretaris hierop ingaan?

In de brief van 26 april geeft de minister aan dat een vergunning komt voor Chemours voor directe lozing GenX en Pfoa op het oppervlaktewater van de Nieuwe Merwede. Daarnaast heeft Chemours een vergunning voor indirecte lozing van GenX. Moeten we niet streven naar 0-lozing van deze troep in ons water? Deze stoffen horen er toch gewoon niet in en wat je er niet in stopt, hoef je er ook niet uit te halen.

Wij begrijpen dat het drinkwaterbedrijf nauw betrokken is bij de vergunningverlening. Wordt er rekening gehouden met het punt van het drinkwaterbedrijf dat als de vergunning voor directe lozing wordt vergund dat de indirecte lozing dan verlaagd moet worden naar 15 kilogram per jaar, omdat anders de situatie ontstaat dat GenX toch boven de norm uit komt.

Kan de staatssecretaris ons duidelijk maken waarom lozingen moeten kunnen? Wij vinden het niet uit te leggen aan de omgeving.”

 © 16 mei 2019