Mark Harbers - Foto Arenda Oomen - RijksoverheidInbreng van Henk Krol bij het debat over het overzicht van geregistreerde incidenten in de Rapportage Vreemdelingenketen met staatssecretaris Mark Harbers (foto):

“50PLUS prijst de staatssecretaris dat hij dit debat aangaat. Een groot compliment ook voor De Telegraaf die de onderste steen boven haalde. Wat mij betreft gaat dit debat over de schrikbarende cijfers over de zware misdrijven onder asielzoekers.

De Tweede Kamer voerde op 18 april een fel debat over de pendelbus voor overlast gevende asielzoekers. Of die bus gratis werd? Dat kon toch niet! Met de kennis van nu voel je je met terugwerkende kracht behoorlijk misleid.

Het gaat allang niet meer alleen over overlast. We praten over zware misdrijven, op grote schaal gepleegd door asielzoekers. De cijfers die De Telegraaf vorige week onthulde zijn schokkend: in 2018 31 maal in de categorie moord en doodslag, 79 zedenmisdrijven en 51 keer zware mishandeling. Dat was volgens de politie al weken bekend bij Justitie. Maar ze werden weggeschreven onder het kopje ‘overig’. Kunnen we de garantie krijgen dat de Kamer voortaan correct wordt geïnformeerd? Of is er een parlementair onderzoek nodig?

Zitten er bij dat getal van 31 ook pogingen tot moord en doodslag? Ook dat is natuurlijk zeer verontrustend. En, is er al schuld aangetoond? Zo ja, werden de asielzoekers vervolgd en worden ze na hun straf uitgezet.

Onze vraag is of en hoe deze cijfers in de officiële politiestatistieken terecht gekomen?
Wij vragen ons ook af wat er in 2017 gebeurde. Wat waren de cijfers toen. En wat is er te zeggen over 2019.

De fractie van 50PLUS stemde als één van de weinigen tegen het Marrakesh-pact. Wij vrezen dat de toestroom van ongewenste migranten uit veilige landen groter wordt. 50PLUS wil een ommekeer in het migratiebeleid van de EU. Nu starten asielprocedures in het land van bestemming. Dat werkt niet.

Als het aan 50PLUS ligt kunnen migranten alleen asiel aanvragen in hun eigen land, via een Nederlandse ambassade of een gezamenlijke EU-ambassade. Over het toelaten van migranten beslist een lidstaat zelf. Nu wachten we maar af wie er binnenkomt. Wij pleiten voor een actief beleid welke arbeids- en kennismigranten nodig zijn.

De veiligelanders die als ‘vluchteling’ naar Nederland komen, gaan voor hun beurt. Ze kruipen voor op echte vluchtelingen die niet de middelen voor de reis hebben. 50PLUS wil dat vluchtelingen alleen asiel kunnen aanvragen via een VN-vluchtelingenkamp. Toegelaten vluchtelingen worden verdeeld over de EU-lidstaten. De verwachting is dat de ‘vluchtelingenstroom’ uit veilige landen uiteindelijk opdroogt met deze nieuwe aanpak. Die veiligelanders gaan niet naar zo’n VN-vluchtelingenkamp. Ze vluchten namelijk niet voor oorlog, geweld of vervolging.

Het is ongewenst om iedereen toe te laten. Daardoor wordt de druk op de woningmarkt en ons sociale zekerheidsstelsel nog groter. Bovendien komt de acceptatie van mensen die het echt nodig hebben onnodig onder druk te staan.”

© 21 mei 2019