50PLUS wil dat het kabinet veel meer doet om de aangiftebereidheid bij slachtoffers van criminaliteit te verhogen.

Politie - Foto: R DV RS (Flickr)

“De misdaadstatistieken zijn niet representatief. De cijfers worden bewust aangepast om het allemaal wat minder slecht voor te stellen. Slachtoffers zien af van aangifte doen omdat niemand meer gelooft dat er iets met de aangifte wordt gedaan. Daarmee ondergraaf je het geloof en het functioneren van onze rechtsstaat en de effectieve aanpak van criminaliteit”, zei Henk Krol in een Algemeen Overleg over de politie met minister Grapperhaus (J&V)

Actief beleid

50PLUS pleit daarom voor een actief beleid om de aangiftebereidheid omhoog te krijgen door het invoeren van een streefcijfer van 50 procent slachtoffers die aangifte doen. Wat 50PLUS betreft is dat een minimum.

Lees hier de volledige inbreng van Henk Krol in het overleg met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid):

“Een meerderheid van de agenten zegt, anders dan de officiële statistieken laten zien, niet te geloven dat de criminaliteit daalt. De fractie van 50PLUS vertrouwt de politiemannen en vrouwen. De onvolledige registratie van misdrijven is een feit. Dat weet de minister net zo goed als ik.
Er zijn verschillende oorzaken voor:

1. In de eerste plaats speelt de dalende aangiftebereidheid
- Omdat slachtoffers niet meer geloven dat er iets met hun aangifte gedaan wordt. Ook al zijn er camerabeelden, er wordt niet gerechercheerd.
- De aangiftebereidheid daalt omdat het steeds moeilijker wordt om een politiebureau te vinden.
- Slachtoffers die wel aangifte willen doen, worden weggestuurd om nog even na te denken of ze die verkrachting wel willen aangeven, en of ze begrijpen hoe erg het kan worden bij een rechtszaak.

2. Daar komt nu weer bij dat het registratieproces bij de politie ingewikkeld is en tot fouten kan leiden. Bovendien zouden agenten opdracht krijgen om misdrijven anders te registreren. Een auto-inbraak wordt weggeschreven als vernieling, een mishandeling wordt een ruzie. Vooral inbraak en straatroof zouden bewust laag worden gehouden. Dan praten we over het bewust toedekken van criminaliteit. De minister doet het af als incident.

De aangifte is de basis van onze rechtsstaat. Daar begint de opsporing en de vervolging van misdrijven. Het gaat bij registratie en slachtofferenquêtes niet alleen om een goed beeld van de totale criminaliteit, maar het gaat om de aanpak ervan.
Is de minister het met de fractie van 50PLUS eens dat de aangiftebereidheid omhoog moet vanwege: 
- het herstel van het geloof in de politie en justitie;
- de effectieve opsporing en vervolging van daders;
- de handhaving van de rechtsstaat en het voorkomen van eigenrichting;
- de preventieve werking van het strafrecht;
- maar ook en vooral de beveiliging van de maatschappij en haar burgers en de resocialisatie van de dader?

50PLUS heeft deze kabinetsperiode al veel voorstellen gedaan over het verbeteren van aangifte. Wij zien de dalende aangiftebereidheid als een groot probleem.
- 50PLUS wil in elke gemeente minimaal 1 politiebureau of politieloket;
- Wij willen een speciale aangifteagent om aangifte efficiënter maar vooral ook beter te laten verlopen; de minister zag er niets in.
- Wij vroegen om een piketdienst voor slachtofferadvocaten als iemand aangifte komt doen van een hals- of zedenmisdrijf. Zij hebben recht op een advocaat maar bijna niemand weet dat. Dat gaat minister Dekker nu onderzoeken.

Op onze voorstellen kregen we een nee, nog een nee en een waarschijnlijk nog een nee.

Dat maakt ons extra strijdlustig. Daarom nog een paar voorstellen voor deze minister.

- Het aangifteproces kan beter en efficiënter met een aangifteagent. Er wordt geëxperimenteerd met aangifte doen via beeldverbinding. Kan de minister daar wat over vertellen en kan het toepassen van moderne technieken worden uitgebreid.

- Wij dagen de minister uit om met een streefcijfer te gaan werken voor de aangiftebereidheid. Heeft de minister een standpunt over wat het wenselijke niveau is? Zou hij het beter vinden als 40% van de slachtoffers aangifte doet? Of 50%? Levert een stijging van de aangiftebereidheid problemen op? Als 50% van de slachtoffers aangifte gaat doen, dan kan politie en justitie het niet meer aan. Dat mag geen reden zijn om niet te streven naar een hogere aangiftebereidheid. Wij vinden die 50% een minimum. Vindt de minister dat ook? Ik ben bang dat we weer een nee krijgen. Maar ik laat me graag verrassen.”

© 4 juni 2019