Wat 50PLUS betreft was minister-president Rutte al opgestapt na het dividenddebacle van een jaar geleden. Het uitstellen van het publiceren van het rapport over de klimaatcijfers voedt het grote onbehagen onder de kiezers dat deze minister president maar moeilijk te vertrouwen is. 

NRC

De volledige inbreng van Henk Krol bij het debat over berichtgeving dat minister-president Rutte de presentatie van de klimaatakkoord-doorrekening heeft laten uitstellen:

“Of het Kabinet er nu wel of niet verstandig aan doet om drie weken te claimen om te reageren, het interesseert me eigenlijk niet. Ook niet of dat een besluit was van de minister-president alleen of het gehele kabinet was.

Maar waarom wil een minister-president, voorafgaand aan het belangrijkste debat van het jaar, de indruk wekken dat hij iets onder de pet wil houden? En dan nog wel over een onderwerp waar de mensen thuis zich enorme zorgen om maken: wat gaat dat klimaatbeleid mij kosten? En, kan ik dat wel opbrengen? Ik snap die regie niet. De premier werd notabene gewaarschuwd dat de kans bestond dat uitstel van publicatie als wegmoffelen werd gezien.

Waarom niet gekozen voor een andere regie? Gewoon publiceren met de mededeling dat de kabinetsreactie later komt vanwege de zorgvuldigheid. Dat had wel op begrip kunnen rekenen.

Wat ons betreft zit de minister-president al sinds het dividend debacle in de blessuretijd. Dit nieuwe incident geeft aan dat hij er weinig van geleerd heeft.

Ik hou het daarom kort. Nog een laatste opmerking. Naar aanleiding van de WODC-casus heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een document opgesteld voor het borgen van zijn onafhankelijkheid. Daarin stelt het PBL letterlijk dat de onafhankelijkheid onder druk komt te staan, bijvoorbeeld als er externe druk is om de publicatie van een rapport uit te stellen.

Dat is precies wat er gebeurde. De minister-president oefende grote druk uit. Dat moeten we niet willen bij onafhankelijke instellingen.”

© 5 juni 2019