“Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de aanpak van laaggeletterdheid”, stelt Henk Krol. “Want de kosten van laaggeletterdheid zijn hoger dan de investering.”

Laaggeletterdheid - Foto: Geralt (Pixabay)

Het aantal laaggeletterden in ons land blijft toenemen, ondanks alle maatregelen van dit kabinet. Nederland telt liefst 2,5 miljoen laaggeletterden. “Ik blijf schrikken, elke keer als ik dat getal zie. 2,5 miljoen laaggeletterden blijft ongekend in een welvarend land zoals Nederland met maar 17 miljoen inwoners”, aldus Henk Krol in een overleg met minister Van Engelshoven van Onderwijs. 50PLUS betwijfelt of de vervolgaanpak genoeg is om het aantal te doen dalen. De investering is niet genoeg voor wat het de samenleving kost, namelijk meer dan een miljard euro. 50PLUS pleit voor een verhoging van die investering en voor meer regie van het kabinet.


De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het overleg over laaggeletterdheid met minister Van Engelshoven van Onderwijs:

“Exact een jaar geleden spraken we ook over dit onderwerp. Toen moest ik helaas concluderen dat het aantal laaggeletterden boven de 65 geen onderdeel uitmaakte van de cijfers in de voortgangsbrief. Ik ben blij dat de minister het nu wel over 2,5 miljoen laaggeletterden heeft. Ik blijf schrikken, elke keer als ik dat getal zie. 2,5 miljoen laaggeletterden blijft ongekend in een welvarend land zoals Nederland met maar 17 miljoen inwoners. Dat moet toch omlaag kunnen?

Sterker nog, het aantal laaggeletterden in Nederland blijft toenemen, ondanks alle maatregelen van dit kabinet. Heeft de minister hier recente cijfers over? Juist in deze samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt en steeds complexer wordt, is de aanpak van laaggeletterdheid van essentieel belang. We moeten er voor zorgen dat iedereen kan blijven participeren en dat de kloof die laaggeletterden moeten overbruggen niet alsmaar groter wordt. In de brief schrijft de minister dat de hoofddoelstellingen van het huidige programma ‘Tel mee met Taal’ zijn behaald, maar als de resultaten niet zorgen voor een afname van het aantal laaggeletterden, is er nog veel werk aan de winkel.

50PLUS betwijfelt of de vervolgaanpak genoeg is om die afname in gang te zetten. Gaat deze aanpak ervoor zorgen dat het aantal laaggeletterden daalt? Hoeveel laaggeletterden wil de minister bereiken met de vervolgaanpak? Wanneer verwacht zij een afname te zien? Is de investering in de aanpak van laaggeletterdheid wel genoeg voor wat het de maatschappij kost, namelijk meer dan 1 miljard euro? De Sociaal Economische Raad concludeerde onlangs nog dat de overheidsinvestering flink omhoog moet. En Nederland heeft in vergelijking met andere Noord-Europese landen een van de laagste budgetten voor volwasseneneducatie.

De SER concludeerde ook, net als 50PLUS altijd aangaf, dat het kabinet te veel overlaat aan de gemeenten en zelf onvoldoende de regie neemt. Kan de minister hierop ingaan? Ze schrijft zelf in haar brief dat in nog maar een deel van de gemeenten de aanpak van laaggeletterdheid een stevig onderdeel is in het participatiebeleid. En wat vindt de minister van de andere conclusies die de SER trok over de aanpak van laaggeletterdheid door dit kabinet?

De Onderwijsraad pleitte er onlangs nog voor om permanente educatie een vaste plek te geven in het onderwijsstelsel, zodat werken en leren gedurende de hele levensloop goed te combineren zijn. Stichting Lezen & Schrijven ziet voor het verbeteren en onderhouden van basisvaardigheden ook een vaste plek in het onderwijsstelsel. Vooral voor mensen die taal weinig hoeven te gebruiken in hun werkomgeving en mensen met een lage opleiding zouden hiervan kunnen profiteren. 50PLUS pleitte bij het vorige algemeen overleg al voor een stevige landelijke infrastructuur voor volwasseneducatie. We horen daarom graag van de minister wat zij van dit voorstel vindt.

In de vervolgaanpak zie ik jammer genoeg weinig over ouderen staan. In de vorige tussenrapportage stonden een aantal mooie initiatieven om digitale vaardigheden van ouderen te vergroten. Zijn die initiatieven nog steeds gaande? En mag 50PLUS ervan uitgaan dat de vervolgaanpak ook gericht is op 65plussers die hun basisvaardigheden willen verbeteren?”

© 13 juni 2019