Foto: Pixabay50PLUS maakt zich zorgen over het tekort aan seniorenwoningen.

“Wij vinden dat de bouw van seniorenwoningen prioriteit verdient. Niet alleen voor de senioren die willen verhuizen, maar ook voor jonge gezinnen die met smart wachten op een gezinswoning”, zo stelde fractieleider Henk Krol van 50PLUS in het algemeen overleg Bouwopgave met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Als ouderen makkelijker en sneller kunnen verhuizen naar een kleinere seniorenwoning, maken ze ruimte voor jonge gezinnen die nu ook niet aan de bak komen op de woningmarkt, stelt 50PLUS.


Lees hier de volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol in het debat met minister Ollongren (BZ):

“50PLUS maakt zich zorgen over het tekort aan seniorenwoningen. En we zijn niet de enige. In een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau worden de aantallen nog eens helder. Ruim twee op de vijf gemeenten signaleren een tekort aan seniorenwoningen, met name de kleinere gemeenten. In de vrije sector zou een tekort zijn van 32 duizend zorgappartementen. Wij vinden dat de bouw van seniorenwoningen prioriteit verdient. Niet alleen voor de senioren die willen verhuizen, maar ook voor jonge gezinnen die met smart wachten op een gezinswoning.

We danken de minister voor haar brief. Ik loop een paar punten af. 

1. We missen een kwantitatieve schets van hoe het tekort aan seniorenwoningen wordt opgelost. Kan de minister een schatting geven van het aantal benodigde seniorenwoningen? Is er in kleine gemeenten en randgemeenten rond grote steden voldoende bouwcapaciteit en voldoende animo om seniorenwoningen te bouwen?

2. De minister schrijft dat in de Woondeal Groningen afspraken zijn gemaakt over ouderenhuisvesting. Maar dat lees ik helemaal niet terug in de woondeal. Er staat alleen maar dat Groningen een woonbehoefteonderzoek uitvoert en dat daarbij aandacht is voor ouderen. Als dat al een afspraak is over ouderhuisvesting, dan is het wel heel summier.

In de woondeal Eindhoven die vandaag op de agenda staat, is er helemaal geen aandacht voor ouderen. Zijn daar de problemen met ouderenhuisvesting opgelost? Dat lijkt me toch wel iets om hier te vieren. Ik, zelf woonachtig in Eindhoven, ben helaas bang dat het onderwerp gewoon vergeten is.

In de woondeal Zuidelijke Randstad staat ouderenhuisvesting in één rijtje met de huisvesting van arbeidsmigranten en de doelgroep met een psychische zorgvraag. Dat is enigszins stigmatiserend. Ouderen zijn een reguliere en bovendien een grote doelgroep op de woningmarkt die niet in zo’n rijtje past.

In het algemeen is het onderwerp ouderenhuisvesting onderbelicht in de gesloten woondeals. Welke harde afspraken zijn er te maken met gemeenten? We hadden graag gezien dat onze aangenomen motie om een proportioneel deel van de nieuwbouw te bestemmen voor seniorenwoningen expliciet in de woondeals was opgenomen. Hoe staat het met de uitvoering van die motie?

3. De voortgang op onze motie die vroeg om een voorlichtingscampagne voor oudere huurders over hun recht op huur- en zorgtoeslag, stelt teleur. Het probleem wordt door de minister eerst een beetje ontkend en vervolgens wacht ze op de werkgroep IBO Toeslagen. De motie ging niet over nieuwe voorstellen. Hij ging over het nu, over de huidige toeslagen en over die honderden ouderen die hun huur- en zorgtoeslag niet aanvragen terwijl ze er wel recht op zouden hebben. Kan hier alsnog snel een voorlichtingsactie komen? De Kamer heeft erom gevraagd.

Tenslotte, er zijn nog meer 50PLUS moties aangenomen over seniorenwoningen.
• De motie over afspraken met woningbouwcorporaties om een proportioneel deel van de bestaande sociale huurwoningen leeftijdsbestendig te renoveren; Hoe staat het daarmee?
• En de motie die vroeg om inzicht in de woonwensen van senioren. Daarover lezen we wel in twee woondeals.
We horen graag hoe de voortgang in algemene zin daarop is.”

© 19 juni 2019