Henk KrolIn het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling moet wat 50PLUS betreft een standaard volksraadpleging worden opgenomen. Ook de wettelijke mogelijkheid tot afsplitsing moet erin.

“In het persbericht over het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindeling benadrukt minister Ollongren het draagvlak. In haar aanbiedingsbrief stelt ze dat het kabinet de voorkeur geeft aan herindeling van onderop. In het beleidskader zelf wordt draagvlak opnieuw genoemd als eerste criterium”, zei Henk Krol in een debat in de Tweede Kamer.

"De fractie van 50PLUS vindt met de minister dat de mening van de direct betrokkenen doorslaggevend moet zijn. Wij vonden dat ook al in 2018. Vreemd genoeg stonden we toen recht tegenover deze minister die niet wilde luisteren naar 75% van de inwoners van Haren.
Hoe vergaat het de inwoners van voormalig Haren?”

In het algemeen overleg Democratie / Demonstratie /Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling kwamen ook nog de volgende onderwerpen aan bod:

• Nu duurt het drie maanden voordat een MS patiënt een verlenging van zijn parkeervergunning krijgt. In het vroegere gemeentehuis van Haren was dat in één dag geregeld.

• Er zijn forse lastenstijgingen voor ondernemers, inwoners en buitensportverenigingen in Haren omdat Groningen met grote financiële problemen kampt. De belastingverhoging is 93%. Klopt dat?

• Groningse ambtenaren hebben hun baan en rechtspositie behouden. Ambtenaren van voormalig Haren zijn voor een deel niet op gelijkwaardige functies geplaatst.

• Is er eigenlijk wel een nieuwe gemeente gevormd, zoals in de wet  is gesteld, of is de gemeente Groningen gewoon voortgezet met behoud van logo en ambtelijke organisatie?

Wij hebben indertijd samen met de SP een lans gebroken voor een standaard volksraadpleging. We lazen maandag op Teletekst dat de provincie Limburg een referendum wil invoeren voor bepaalde besluiten. Dat speelt ook in Noord-Brabant. Hier is toch wel regie nodig, anders loopt het straks alle kanten op. Wil de minister een raadgevend referendum toevoegen in het beleidskader, met heldere spelregels over opkomst e.d. die voor het hele land gelden? Het past namelijk precies bij de intentie van deze minister om draagvlak centraal te stellen.
 
In het beleidskader worden drie herindelingsvarianten onderscheiden: reguliere samenvoeging, lichte samenvoeging en grenswijziging zonder opheffing of instelling van een gemeente. Dit is een beperkte uitleg van de wet Algemene regels herindeling (Arhi). Die wet spreekt namelijk consequent van wijzigen, niet van samenvoegen. Een herindeling met als doel om kleiner te worden kan ook op grond van de Arhi. Kan in het beleidskader een gemeentelijke splitsing als zelfstandige variant worden opgenomen?

► Lees ook: Burgemeesters moeten polarisatie tegengaan

© 27 juni 2019