Protest demonstratie50PLUS waarschuwt: beslissingen van het openbaar ministerie en burgemeesters bij tegendemonstraties wakkeren polarisatie aan.

Demonstratierecht is een grondrecht, maar polarisatie en geweld bij tegendemonstraties passen niet bij Nederlandse cultuur. “De scherpe randen moeten eraf. Burgemeesters moeten juist polarisatie tegengaan en de maatschappelijke discussie op gang brengen”, aldus Henk Krol in een debat met minister Ollongren. 

Henk Krol: “In het jaarbericht 2018 van het OM lezen we een toelichting op het proces tegen de blokkeerfriezen: ‘Deze rechtszaak gaat helemaal niet over Zwarte Piet. Het recht op demonstratie is een belangrijk recht in onze Grondwet. Als mensen het niet eens zijn met het standpunt waarover wordt gedemonstreerd, zijn er in de democratische samenleving vele manieren om daar uiting aan te geven. Het verhinderen van een demonstratie is echter een strafbaar feit. Ongeacht het onderwerp van discussie’.

50PLUS koestert het grondwettelijk recht op demonstratie. Maar dat moet voor iedereen gelden. Nu lijkt het er vaak op dat demonstranten die opkomen voor de Nederlandse normen en waarden minder rechten hebben dan de demonstranten die onze verworvenheden afkeuren. Dat zagen we bij demonstraties en tegendemonstraties in Friesland, in Rotterdam en dat zien we nu weer bij demonstraties in Eindhoven. Dat is in onze ogen uiterst gevaarlijk. Hiermee worden tegenstellingen aangewakkerd.

De mensen thuis zien dat het OM wel een animatiefilm maakt over het proces tegen de blokkeerfriezen, maar niet over de andere tegendemonstranten die het demonstreren onmogelijk maken. Ze zien dat er een vierdaagse rechtszitting is tegen blokkeerfriezen, maar niet tegen andere tegendemonstranten in Rotterdam en Eindhoven.

Het zijn verwarrende en verontrustende tijden. Het botsen van culturen escaleert. Geweld wordt niet geschuwd om te beschermen wat men liefheeft. Dat gebeurt inmiddels structureel. Het onderzoek van de SCP laat zien dat Nederlanders een gezamenlijke cultuur hebben. Sinterklaas staat in de top drie. Men maakt zich zorgen om de polarisatie. We zitten niet te wachten op de scherpe randen van de discussie. Mensen die Zwarte Piet alleen in termen van racisme bespreken dragen juist bij aan de polarisatie. Mensen die de islam alleen in termen van nazisme en fascisme kunnen bespreken idem dito. Die scherpe randen moeten eraf. Dan kan het gesprek op gang komen, de maatschappelijke discussie. Wat is de rol van de burgemeesters daarin? Zij moeten alles op alles zetten om níet te polariseren, om geen partij te kiezen. Dat lijkt niet altijd te lukken. Wat gaat minister Ollongren daaraan doen?”, vroeg Henk Krol.

© 27 juni 2019