Groningen - Beeld: Pixabay50PLUS hoopt dat de stuwmeerregeling voor de mensen met aardbevingsschade in Groningen goed gaat werken.

De stuwmeerregeling moet de problemen rond de schadeafhandeling zoveel mogelijk oplossen. Het is goed dat die regeling er gekomen is, maar 50PLUS heeft nog wel zorgen over de daadwerkelijke uitvoering. 

“Over de beschikbare capaciteit aannemers om het werk uit te voeren, bijvoorbeeld, én de eisen die aan hen worden gesteld. Maar ook de interne processen en de hoge werkdruk bij TCMG is een punt van zorg”, stelde Gerrit Jan van Otterloo in het Algemeen Overleg Mijnbouw met minister Wiebes van Economische Zaken.


Lees hier de volledige inbreng van Gerrit Jan van Otterloo in het debat met minister Wiebes (EZK):

“Enkele weken geleden was de dag eindelijk daar: de stuwmeerregeling. De circa 20.000 mensen met een gemelde schade kunnen een keuze maken tussen een vaste vergoeding of een variabele, gemaximeerde vergoeding. Deze regeling moet leiden tot een, in de taal van de minister, gezwinde afhandeling van schademeldingen die er in veel gevallen al veel te lang liggen. Blijkbaar was de brief van TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) aan gedupeerden dan eindelijk de druppel tot het nemen van een besluit over deze stuwmeerregeling.

Op 4 juni diende mijn collega Geleijnse een inmiddels aangenomen motie in met daarin de vraag versnellingsmaatregelen zo snel mogelijk nader te concretiseren en te voorzien van een datum. De eerste uitwerking is nu binnen, maar de echte concretisering en datering vindt pas plaats in het bestuurlijk overleg van 8 juli. Dat is jammer, want zo kunnen we dit pas na het zomerreces bespreken. En dan is het al 1 september geweest.

Hoe dan ook is in elk geval goed dat er iets gebeurt. Want wat een traagheid, wat een stroperigheid, waar de mensen in Groningen mee te maken hebben. Voor wil ik een aantal kanttekeningen en zorgen benoemen.

Ten eerste de capaciteit van aannemers. De regeling kan immers nog zo mooi zijn, maar het werk moet ook fysiek worden uitgevoerd. Al eerder waren er vraagtekens over de capaciteit. Nu hecht de regering ook nog eens aan het Keurmerk Bouwgarant, vernam 50PLUS. Klopt dat? In zijn brief heeft de minister het over “minimale kwaliteitseisen”. Graag toelichting van de minister, want dit beperkt enorm. Kwaliteit is natuurlijk belangrijk, maar een keurmerk zegt niet alles. Aan een keurmerk zit bovendien vaak het een en ander vast. Naast kwaliteitseisen is dat ook een financiële bijdrage, en misschien nog wel meer. Ik kan mij voorstellen dat met name kleine- of eenmansbedrijfjes er bewust voor kiezen geen tijd, geld en energie te steken in een keurmerk. En deze bedrijven kunnen ons hier enorm vooruit helpen, want juist deze eenmansbedrijfjes staan midden in de gemeenschap. Kan de minister hier eens op reflecteren? Ziet hij hier een oplossing voor, of wil hij echt hieraan vasthouden?

En hoe gaan we om met aannemers die aansprakelijkheid vrezen, als de TCMG niet direct betrokken is bij schadeherstel? Ook dit betekent toch een risico voor de beschikbare capaciteit. De minister gaf aan geen signalen hiervoor te hebben, maar dit kwam wel ter sprake in de hoorzitting hierover vorige week..

Een andere zorg. De stuwmeerregeling legt een aanzienlijke druk op de capaciteit van de TCMG, heeft de minister zelf ook al aangegeven. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Is er voldoende capaciteit, ofwel personeel? Is de werkdruk acceptabel? Hoe lopen de interne werkprocessen? Mij kwam ter ore dat deze nogal eens worden gewijzigd.
Kort en goed: de juiste uitvoering van deze stuwmeerregeling staat en valt met een goed functionerend TCMG. Dit baart mij zorgen. De Groningers verdienen nu écht duidelijkheid, en vooral een soepele, snelle afhandeling. Het mag niet nog een keer misgaan. Graag een toelichting en een garantie van de minister. Kan hij garanderen dat de problemen met voorliggende maatregelen echt opgelost zullen worden?

En hoe zal het gaan met mensen die een veel te lage schadevergoeding van de NAM hebben gekregen? Die kunnen zich niet opnieuw melden. Wat kan er voor hen gedaan worden?

Wat mij als nieuwkomer op dit dossier opvalt, is de lange doorlooptijd. Er zijn zoveel schijven waar alles weer langs moet, en zijn teveel verschillende procedures die te vaak weer veranderen. De hele kwestie is bij voortduring nodeloos ingewikkeld gemaakt, voor iedereen. Voor de mensen met oude schades, binnengekomen voor 31 maart 2017, is er nu een “garantie” dat zij een schouw en/of zitting voor 1 september zullen hebben. Maar wat de mensen werkelijk interesseert is natuurlijk hoe lang de resterende doorlooptijd nog is.

Even iets anders. 50PLUS juicht het streven om volgend jaar al een daling naar 12 miljard kubieke meter bereikt te hebben van harte toe. Ook al verdwijnen de seismische risico’s hier niet volledig mee, het zal wel iets meer rust geven. Welke gevolgen zijn er overigens voor kleinere gasvelden? Wat de precieze gevolgen voor de staatskas zullen zijn, moeten we afwachten, maar dat zij zo. Nederland heeft veel te danken aan Groningen, ook in dat opzicht!”

© 27 juni 2019