De veiligheid van scootmobiels is niet goed geborgd, terwijl ze inmiddels op grote schaal gebruikt en verstrekt worden.

Scootmobiel - Foto: Sabine van Erp (Pixabay)

50PLUS vraagt al meer dan een jaar om een uniform remsysteem voor de scootmobiels. Er moet áltijd een noodstopvoorziening op een scootmobiel zitten, zei Kamerlid Corrie van Brenk tijdens het debat over de Stint met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hieronder haar volledige inbreng bij dit debat:

“Een vreselijke ramp, een drama dat in Oss heeft plaatsgevonden, zorgde ervoor dat Nederland wakker schrok. In een klap was  het duidelijk dat niet alles mag en kan de weg op zonder deugdelijk keuring op het terrein van veiligheid.

Terugkijkend moet je met verbazing constateren dat onze voorgangers veiligheid ondergeschikt hebben gemaakt aan innovatie, snelle procedures en minimale eisen. De toelatingsprocedure moet anders en er moet altijd een focus zijn op veiligheid! Prioriteit 1 moet dat zijn en daar kan niet mee gemarchandeerd worden, is de minister het met ons eens?

Welke lessen heeft de minister getrokken uit deze zaak voor zichzelf en voor haar ministerie? Erkent zij dat de Kamer selectief en gefragmenteerd geïnformeerd is? Hoe kijkt zij terug op haar eigen handelen?

De OVV stelt voor een inhaalslag te maken voor scootmobiels en elektrische bakfietsen. Er was nooit een beoordeling bij de introductie op mogelijke tekortkomingen in de veiligheid van het ontwerp. Een van de meest kwetsbare groepen en de veiligheid is niet goed geborgd, terwijl ze inmiddels op grote schaal gebruikt en verstrekt worden.

Wij juichen de inhaalactie van harte toe, wij vragen al meer dan een jaar om een noodknop, een remsysteem, voor de scootmobiels. Er werden iedere keer problemen opgeworpen, maar wat gaat de minister nu doen? Ze kan toch niet werkelijk menen dat ze weer een onderzoek laat uitvoeren door de SWOV naar scootmobiels...? Mag ik wijzen op de publicatie uit 2018 Scootmobielongevallen: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?

Op verzoek van 50PLUS zijn de scootmobiels toegevoegd aan het onderzoek, we blijven niet onderzoeken we gaan toch wel actie ondernemen!

Kan ik dus er vanuit gaan dat met het advies van de SWOV – scootmobielen voorzien van een rem waarmee de gebruiker actief kan remmen (Type 1 en 3) – de door mij genoemde noodknop nu ook daadwerkelijk aangebracht gaan worden op een meer dwingender manier dan tot op heden in overleg met de fabrikanten?

Wat gaat de minister doen met de aanbevelingen van de OVV?
- Gaat zij de integrale risicobeoordeling uitvoeren en monitort zij de ontwikkelingen
- Treft zij aanvullende maatregelen ook voor de reeds toegelaten voertuigen?
- En wat gaat zij doen met de toelating van nieuwe voertuigen?

Mag ik er vanuit gaan dat bij een negatief advies van de RDW het voertuig ook niet de weg op mag?

Veiligheid moet altijd prioriteit hebben, ik vertrouw erop dat de minister dit steunt.”

© 30 oktober 2019