Stopbord - Foto: PixabayMeer en bredere inzet op handhaving is nodig om verkeersovertredingen tegen te gaan, stelt Corrie van Brenk, Kamerlid van 50PLUS.

50PLUS stelt zich op het standpunt dat meer en bredere inzet op handhaving noodzakelijk is om het aantal verkeersovertredingen terug te brengen. “Alle campagnes ten spijt blijkt dit wel nodig”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk. “Wat te denken van een puntensysteem, of het inkomensafhankelijk maken van boetes? Ook het zichtbaar maken van de gevolgen van ernstige verkeersongevallen kan belangrijk en effectief zijn, aangezien mensen erg gevoelig zijn voor beelden.”

Trajectcontroles

Ook trajectcontroles, meer stoplichtcontroles en aftellende stoplichten kunnen een bijdrage leveren aan veiliger verkeer, vindt 50PLUS. “Overigens wijzen wij ook op een nodige mentaliteitsverandering; mensen zijn allereerst zélf verantwoordelijk voor hun gedrag en de gevolgen daarvan in het verkeer”, stelt Corrie van Brenk, die aan minister Van Nieuwenhuizen nogmaals vroeg wat nu het probleem was met de handhaving van ambtshalve verlengde rijbewijzen van 75-plussers.


Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het commissiedebat Handhaving in het verkeer met minister Van Nieuwenhuizen (I&W) en minister Grapperhaus (J&V):

“50PLUS pleit voor een intensiever handhaving van verkeersovertredingen. Wordt een deel van die half miljard euro, die de minister aangekondigd heeft te gaan steken in verkeersveiligheid daaraan besteed? Daarnaast vroeg ik bij de begrotingsbehandeling I&W naar het aanscherpen van sanctionering, en werd doorverwezen naar de minister van J&V. Je kunt er campagne op campagne tegenaan gooien, maar dat helpt niet afdoende, getuige de cijfers. Blijkbaar passen mensen hun gedrag pas aan als zij het voelen in de portemonnee. In die zin is het goed dat sinds 1 januari ook de strafmaxima op zware verkeersdelicten bij wet zijn verhoogd. Maar er kan meer! Wat te denken van het inkomensafhankelijk maken van boetes? Of een puntensysteem?

In dit licht wil ik ook mijn oproep in het AO Verkeersveiligheid in herinnering brengen. Mensen moeten in de eerste plaats zelf veilig gedrag vertonen! Niet drinken, geen drugs, wél een autogordel en niet appen! En zo kan ik wel even doorgaan. Feit blijft dat de noodzaak tot handhaven volgt uit het feit dat mensen zich niet aan de regels houden. Dat is niet de schuld van de overheid; dat doen mensen zelf.

Dat gezegd hebbende, het is nog niet zover. Dat wil helaas zeggen dat er meer ingezet moet worden op handhaving. Oók op onorthodoxe manieren. Zo heb ik weleens gehoord over controles vanuit bussen om een overtreding van het appverbod ondubbelzinnig te constateren. Maar zo zijn er meer manieren te bedenken. Kan de minister eens een toelichting geven op slimme handhaving? En zou het niet verstandig zijn om daar méér op in te zetten? Maar ook daarmee zijn we er niet. In deze tijden van social media en smartphones zijn mensen erg gevoelig voor beelden. De gevolgen voelen in je portemonnee is belangrijk, maar het zien ervan is zo mogelijk nog belangrijker. Met andere woorden: de hoge boete is niet eens het ergste. Het ergste zijn de menselijke gevolgen! Wellicht is het een idee om bij verkeersdelicten vaker een taakstraf te geven die mensen in direct contact brengt met de gevolgen hiervan. Als afschrikwekkend middel. Graag een reflectie van de minister. 

Wat er ook meer ingezet zou kunnen worden, is trajectcontrole, zoals dat bijvoorbeeld op de A2 en op veel N-wegen plaatsvindt. Een effectief en moeilijk te omzeilen maatregel. Wat denkt de minister hiervan? Daarnaast is het erg belangrijk dat er meer geflitst wordt bij stoplichten, zodat veel doorrijders bij rood licht de gevolgen daarvan gaan merken in hun portemonnee.

Een preventief middel, om overtredingen tegen te gaan, is een afteller bij stoplichten. Als mensen zien hoe lang ze nog moeten wachten, zijn zij eerder geneigd dat nog even te doen. Ook daar zou meer op ingezet kunnen worden. Graag een reactie van de minister op al deze zaken.

Het zal de minister niet verbazen dat ik een bruggetje maak naar het CBR. De coulanceregeling, de administratieve verlenging, hoe je het ook noemt.

Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden waarom het niet mogelijk was met een ingediende aanvraag met positieve beoordeling te blijven rijden voor 75-plussers. Waarom “hier niet op te handhaven viel”, terwijl nu mensen met een “verlopen” rijbewijs rijden. Wat is nu eigenlijk het verschil? Was er nu echt zo’n probleem voor de verkeersveiligheid?”

© 5 maart 2020