Coronacrisis50PLUS stelde enkele vragen over de maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners en verschillende zorgsectoren overeind te houden.

“De coronacrisis heeft een grote impact op zorgverleners en zorgsectoren. 50PLUS is erg blij dat er nu een regeling komt voor deze groep”, zei Léonie Sazias bij het schriftelijk overleg over de maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners en verschillende zorgsectoren overeind te houden. Het Kamerlid van 50PLUS had nog wel een aantal vragen over de continuïteitsbijdrage. “De continuïteitsbijdrage is naar verwachting 65 tot 80 procent van de normale omstandigheden. Wat wordt gezien als ‘normale omstandigheid’? En hoe wordt dit berekend bij zorgaanbieders die kortgeleden zijn begonnen?”, vroeg Léonie Sazias.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het Kamerlid had ook een vraag over de besteding van de continuïteitsbijdrage: “Mag de zorgaanbieder zelf bepalen waaraan hij de continuïteitsbijdrage gaat besteden?” Léonie diende tevens een vraag in over de financiering van de extra persoonlijke beschermingsmiddelen. “Worden de materialen vergoed door middel van het financieren van de gemaakte kosten of krijgen de zorgaanbieders een vast bedrag dat zij kunnen besteden?”, vroeg zij aan de minister.

© 16 april 2020