De inzet voor een circulaire economie verdient onverminderd aandacht. “Steeds meer mensen nemen hun eigen tas mee naar de winkel”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk vast. “Maar wat is de milieudruk van katoenen en papieren tassen? De boodschap moet altijd zijn: gebruik tassen zo lang mogelijk!”  

Boodschappentassen - Foto: MabelAmber (Pixabay)

50PLUS is blij dat het verbod op plastic tasjes een groot draagvlak blijkt te hebben, maar vraagt ook aandacht voor de andere kant: de milieudruk van katoenen of papieren tasjes. “De boodschap moet, ongeacht het materiaal van de tas zijn: gebruik hem zo lang mogelijk!”, stelt Corrie van Brenk in haar schriftelijke inbreng bij het debat over de circulaire economie.” Het Kamerlid van 50PLUS vraagt op welke wijze mensen hiervan bewuster gemaakt kunnen worden.

Plastic pact
De monitoring en uitvoer van het ‘plastic pact’ blijkt niet vlekkeloos te verlopen. “Voor succes is deelname en draagvlak noodzakelijk”, vindt Corrie, “ook het RIVM noemt dit in haar rapport teleurstellend. Hoe komt dit, volgens de staatssecretaris, en hoe gaat zij het tij keren? Welke acties neemt de regering nu blijkt dat het aantal plastic flesjes bij het zwerfafval alleen maar toeneemt? En hoe denkt de regering over een verbod op wegwerpbekers?”

Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk namens de leden van de 50PLUS-fractie over de circulaire economie aan minister Van Veldhoven:

Het is fijn dat het verbod op plastic draagtasjes zo’n groot draagvlak heeft, blijkens de evaluatie hiervan. Steeds meer mensen nemen hun eigen tas mee. En sommige winkels vervingen de plastic tassen door tassen van papier. En veel winkels en webshops verkopen allerlei katoenen of linnen tasjes. Recent is echter duidelijk geworden dat de milieu-impact van papieren of katoenen tasjes groter is dan veel mensen zich realiseren. Katoenproductie is immers ook vervuilend, en zeker niet circulair. En deze tassen moeten héél vaak worden hergebruikt om dezelfde lage milieubelasting te bereiken. Ook de papieren tasjes zijn niet altijd goed; die hebben vaak minder draagkracht, worden bewerkt, scheuren snel en zijn dus niet zo lang bruikbaar.

Is de regering bereid om hier aandacht aan te besteden? Wellicht kan er breder onderzoek naar worden gedaan, en (wanneer de tijd daarvoor rijp is) een campagne om het publiek hierover te informeren met de boodschap: gebruik je tas zo lang mogelijk! De plastic tas is destijds immers ook gemaakt met het idee om hem te gebruiken totdat hij stuk ging. Niet als wegwerpartikel!

Uit de evaluatie van het ‘plastic pact’ is gebleken dat slechts 40% van de bedrijven die indicatoren konden leveren, dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Dat is behoorlijk weinig. Om dit pact te laten slagen, is een hoge deelname én draagvlak nodig. Dat blijkt niet uit deze cijfers. Teleurstellend, in de woorden van de regering. Aangegeven is aan dat er soms praktisch redenen aan ten grondslag lagen. Sommige bedrijven zijn aan het investeren om wel aan de gegevensuitvraag te kunnen voldoen. Maar kennelijk is dat lang niet in alle gevallen de oorzaak. Kan de regering eens nader specificeren welke andere oorzaken hieraan te grondslag liggen? De stuurgroep onderneemt enkele acties, maar kan de regering tevens aangeven wat zij zelf gaat doen om dit te verbeteren, dit ook in het licht van de volgende opmerking in het RIVM-rapport: ‘Ook al is de ondertekening van het pact vrijwillig, een goede monitoring kan niet vrijblijvend zijn’? Wat doet zij met de aanbevelingen van het RIVM uit het rapport? En kan zij ons regelmatig op de hoogte houden van het Europees plastic pact: wie heeft ondertekend, wat is de voortgang?

Dank voor de rapportage inzake plastic flesjes en blikjes in het zwerfafval. De resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven: de aantallen nemen eerder toe dan af. Hoe verklaart de regering dit?  Op deze wijze is invoering van statiegeld onvermijdelijk, is de regering dat met 50PLUS eens? Is versnelde invoering alsnog denkbaar? En welke acties neemt de regering nog meer om deze resultaten te verbeteren?

Volgens Het Parool worden mensen steeds vaker geprikkeld om duurzamere keuzes te maken. Zo neemt het aantal mensen dat zijn eigen koffiebeker meeneemt naar koffiezaken, bijvoorbeeld op treinstations, steeds verder toe. Dat is mooi! Mensen krijgen dan korting op hun koffie. Bij een koffieketen in Engeland keren ze het om: daar is het zo dat mensen extra moeten betalen als zij geen eigen beker mee hebben en er dus een wegwerpbeker wordt gebruikt. Dat schijnt psychologisch nog beter te werken. Wat denkt de regering daarvan? En is een uiteindelijk verbod op wegwerpbekers denkbaar?

© 17 april 2020