Zorg - Beeld: PixabayBij de commissievergadering Pakketbeheer vroeg Tweede Kamerlid Léonie Sazias aandacht voor basismondzorg, vitamines, voor de specialist ouderengeneeskunde en het afbouwen van antidepressiva.

De inbreng van Kamerlid Léonie Sazias namens 50PLUS bij het commissieoverleg Pakketbeheer met minister Van Rijn van Medische Zorg:

"Goede mondzorg is van groot belang. Daarom vindt 50PLUS het onbegrijpelijk dat basismondzorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Vorig jaar hebben we de gevraagd of er überhaupt onderzoek is gedaan naar de medische vervolgkosten die zouden ontstaan bij het vermijden van de tandarts. Die waren er in overvloed en de minister zou ze naar de kamer toesturen. Achteraf bleek, na navraag bij het Zorginstituut en TNO, dat die onderzoeken helemaal niet bestaan. Het was praktisch onmogelijk om dit onderzoek te doen, aldus uw voorganger. En daarmee was de kous af.

50PLUS vindt dit wel erg gemakkelijk. Op basis van welke informatie is dan besloten mondzorg niet in het basispakket op te nemen, nu het niet onderzocht blijkt te zijn? Is hij bereid om toch naar de mogelijkheden om vervolgkosten te onderzoeken?

Vitamines
Een aantal doses vitamine D wordt sinds 2019 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit was bedoeld als een besparing, maar vorig jaar bleek al dat patiënten hogere doseringen krijgen voorgeschreven die wel worden vergoed. Van een besparing blijkt dus geen sprake, sterker nog, het heeft geleid tot een kostenstijging van 5 miljoen euro. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Nu blijkt dat het geen besparing oplevert, is de minister bereid te overwegen ook de lagere doseringen vitamine D weer op te nemen in het basispakket?

Specialist ouderengeneeskunde
Vanaf begin vorig jaar mogen bepaalde patiëntgroepen gebruikmaken van de zorg van een specialist ouderengeneeskunde, vergoed vanuit de zorgverzekering. Helaas blijkt dat deze mogelijkheid nog niet altijd bekend is bij de doelgroep. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de bekendheid wordt vergroot, zowel bij de doelgroep zelf als bij zorgprofessionals als bij mantelzorgers.

Afbouwen antidepressiva
In april heeft de minister de Kamer geïnformeerd over de resultaten van een expertmeeting over het afbouwen van antidepressiva. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft samen met partijen uit het veld een drietal onderzoeksrichtingen geformuleerd. De minister geeft in zijn brief aan dat het veld duidelijk aan zet is en nodigt het veld uit om met deze richtingen aan de slag te gaan. En hij bekijkt nog of hij een stimulerende rol kan spelen. Bij het lezen van die brief bekroop mij het gevoel dat een oplossing voor de problemen rondom afbouwmedicatie weer op de lange baan wordt geschoven. Wanneer kunnen we resultaten verwachten? Zijn daar concrete afspraken over gemaakt? En wat doen we in de tussentijd met al die mensen die antidepressiva willen afbouwen? In de brief wordt alleen gesproken over antidepressiva. Maar hoe zit het met zware pijnstillers, zoals Oxycodon? Wat 50PLUS betreft wordt afbouwmedicatie zo snel mogelijk vergoed vanuit het basispakket. Zou het nou echt meer kosten?”

© 17 juni 2020