Léonie SaziasIn haar inbreng bij de commissievergadering Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie) / verslavingszorg / drugsbeleid vroeg Kamerlid Léonie Sazias aandacht voor onder meer gezonde voeding, valpreventie en vaccinaties tegen gordelroos.

Lees hier de inbreng van Léonie in het debat met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

“De roep om preventie wordt steeds groter en breder, vanuit alle vakgebieden. Maar dat lukt slecht, want ons gezondheidssysteem is daar niet op ingericht. Het uitgangspunt is medicalisatie wanneer er iets mis is.

Een gezonde leefstijl is natuurlijk de basis van alles. Goed eten, niet roken, matig alcohol en heel belangrijk daarbij is regelmatige bewegen. Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Door de coronacrisis krijgt het belang van een goede leefstijl steeds meer aandacht. Een terugkomend probleem blijft de regionale verschillen op het gebied van aandacht voor een gezonde leefstijl. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat deze regionale verschillen worden verkleind?

Andere leefstijlinterventies die meer zijn toegespitst op diabetici zitten nu niet in het verzekerde pakket. De reden hiervoor is onder meer dat het harde bewijs voor (kosten)effectiviteit ontbreekt. Wat ik eigenlijk ongelofelijk vind. Er zijn al zoveel aanwijzingen waaruit blijkt dat mensen met diabetes type 2 met een betere en actievere leefstijl van hun medicijnen af kunnen komen. Kan de staatssecretaris aangeven wanneer hij verwacht dat er meer programma’s in het verzekerde pakket komen?

Structurele financiering van preventie is sowieso een probleem. Die is er niet en dat helpt niet om goed door te kunnen pakken. Financiering moet geregeld worden, over de schotten heen. Hoe denkt de staatssecretaris dit te gaan organiseren?

Gezonde voeding
Als je de Tweede Kamer uitloopt zie je bijna alleen maar fastfoodketens. Iets gezonds afhalen is bijna onmogelijk. Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat gemeenten meer tools moeten krijgen om een gezonde voedselomgeving te bevorderen. Nu blijkt dat gemeenten weinig kunnen doen om een fastfoodketen tegen te kunnen houden als zij een nieuwe vestiging willen openen. Uit het onderzoek blijkt ook dat een gezonde voedselomgeving een rol speelt bij overgewicht. Gezien dat het aantal mensen met overgewicht alleen maar toeneemt. Een aantal gemeenten doet nu ook een oproep om ze meer instrumenten te geven om in te grijpen. Graag een reactie van de staatssecretaris hoe hij daar samen met de minister van Binnenlandse Zaken mee aan de slag gaat.

Valpreventie
Valpreventie blijft een belangrijk onderwerp voor 50PLUS. Het aantal valincidenten nam in 2019 toe. Er werden in 2019 maar liefst 109.000 65-plussers op de Spoedeisende Hulp (SEH) behandeld na een valongeval. 79.900 van hen liepen door hun val zelfs ernstig letsel op. De verwachting is dat dit in 2020 verder zal toenemen, zeker nu de cursussen voor valpreventie door Corona stil zijn komen te liggen. Hoe gaat de staatssecretaris hier extra aandacht voor vragen?

Alzheimer Nederland en de Hersenstichting doen een dringend verzoek op ons om aandacht te besteden aan hersengezondheid om zo dementie, depressie en beroertes te voorkomen. 50PLUS kan zich hier helemaal in vinden en heeft dit al eerder aan de orde gesteld. Minister De Jonge heeft ook toegezegd zich hierover te buigen. Heeft hij daar inmiddels al met de Stas over gesproken? En is de staatssecretaris bereid om het verbeteren van de hersengezondheid expliciet mee te nemen bij de maatregelen van het Nationaal Preventieakkoord, om zo het risico op hersenaandoeningen te verkleinen?

Vaccinaties
Ook heeft 50PLUS nog een aantal vragen over vaccinaties. Wat is de stand van zaken van de motie maximaal in te zetten om het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar te maken voor mensen boven de 60 jaar? Zijn de vaccins nog steeds niet beschikbaar? Kan de staatssecretaris toelichten hoe dat komt? En hoe gaat het met het inenten van de oudere groepen met het pneumokkenvaccin? De 60-80-jarigen zouden van oud naar jong worden uitgenodigd. Hoe ver zijn de huisartsen inmiddels?

En dan heb ik nog een vraag over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat wordt nu gedaan bij mensen van 55 tot 75 jaar. Dikke darmkanker komt steeds vaker bij jongere mensen voor. Zou de staatssecretaris een mogelijk lagere ondergrens voor deelname willen overwegen? In ieder geval bij mensen met een erfelijke aanleg.

Giftige stoffen in sigaretten

Tot slot: de giftige stoffen in sigaretten. Waarom staan we toe dat er producten verkocht worden met arsenicum, ammoniak, polonium, benzeen en andere supergiftige stoffen? Ammoniak zorgt ervoor dat de luchtwegen zich verwijden, zodat er dieper geïnhaleerd kan worden. Benzeen is een zeer kankerverwekkende stof; die is verboden en uit drukinkten en verfafbijtmiddel gehaald, maar we mogen het wel blijven roken! En polonium zorgt voor een extra verslavend effect. Waarom staan we toe dat zulke producten verkocht worden?!”

© 1 februari 2021