2 procentOm kortingen op de pensioenen de komende jaren te voorkomen diende Corrie van Brenk vandaag een wetsvoorstel in dat ervoor moet zorgen dat pensioenfondsen mogen werken met een rekenrente van 2 procent.

Corrie van Brenk diende vandaag een wetsvoorstel in dat ervoor moet zorgen dat kortingen op de pensioenen tijdens de overgangsfase naar een nieuw pensioenstelsel worden voorkomen. “Het kan niet zo zijn dat de invoering van een nieuw stelsel maatschappelijke onrust als gevolg van rentemanipulatie en beweeglijkheid van de markt door de coronacrisis veroorzaakt”, stelt de fractievoorzitter van 50PLUS.

Rekenrente

Het wetsvoorstel van 50PLUS moet er ook voor zorgen dat de huidige pensioenen op een redelijke wijze worden ingevaren in het nieuwe stelsel. “En dus niet op het allerlaagste renteniveau”, vult Corrie van Brenk aan. Het voorstel van de fractievoorzitter behelst daarom een tijdelijke aanpassing van de disconteringsvoet in verband met gewijzigde economische omstandigheden en een tijdelijke buitenwerkingstelling van de beleidsdekkingsgraad. Als rekenrente waarmee pensioenfondsen verplicht moeten rekenen wordt in het wetsvoorstel een minimumpercentage van 2 procent voorgesteld.

Heel voorzichtig

“Zo’n minimumniveau van 2 procent is nog steeds een heel voorzichtig percentage”, legt Corrie van Brenk uit. “Zeker als je bedenkt dat het verwacht rendement dat mag worden gehanteerd voor het berekenen van de pensioenpremies nog aanzienlijk hoger is.” Corrie stelt dat als gepensioneerden al niet hebben mogen profiteren van de goede rendementen van de afgelopen twaalf jaar, zij niet óók nog eens zwaar benadeeld mogen worden door tegenvallende rendementen in de periode 2021 tot 2026.

Lees hier de Memorie van Toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State

Lees hier het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer

© 10 maart 2021