Marina Reigwein zw 360Geboren en getogen in de Randstad, ben ik na een actief maatschappelijk leven samen met mijn inmiddels overleden man in 2000 verhuisd naar Zeewolde. Na een aantal jaren actief te zijn geweest als secretaris bij een grote landelijke belangenvereniging en afdelingsvoorzitter van een activiteitenclub, heb ik me verdiept in de politiek in Flevoland. Heb een cursus Politiek Actief bij de Provincie gevolgd en diverse Statenvergaderingen bijgewoond. In die periode ben ik ook als secretaris benoemd van het bestuur van 50Plus Flevoland.

Door mijn politieke ambitie zal ik na de Provinciale Algemene Ledenvergadering in mei a.s. geen zitting meer hebben in het bestuur. Ik wil me graag inzetten voor de belangen van ouderen, die steeds meer in het gedrang komen.

Mijn inzet binnen 50PLUS is er voor om te zorgen dat de ouderen gehoord worden in Flevoland dat is waarom ik mij dan ook zal blijven inzetten waar mogelijk voor uw belang.