Flevoland moet voor ouderen een fijne, veilige provincie zijn om in te wonen, te werken en te recreëren.

  • De provincie zorgt voor een gezonde en schone leefomgeving waarbij duurzaamheid centraal staat.
  • Waar economische welvaart in balans is met het welzijn van ouderen.
  • Met goed bereikbare en volwaardige zorg.
  • Waar de provincie in overleg met gemeenten en corporaties zorgt voor voldoende en betaalbare levensloopbestendige woningen.
  • Met een adequaat subsidiefonds voor ouderen die hun huidige woning levensloopbestendig willen maken.
  • Met goede ouderenvoorzieningen in de directe woonomgeving.
  • Een goede balans tussen volwaardig OV en wegeninfrastructuur.
  • Geen verhoging van de provinciale opcenten en in daluren gratis busvervoer voor ouderen.
  • Oudere werklozen worden actief begeleid naar nieuw werk.
  • Energietransitie alleen wanneer deze voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.