• De kosten van de energietransitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht, door bedrijven en inwoners.
 • De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen.
 • 50PLUS wil dat de provincie subsidies beschikbaar stelt - aan particuliere eigenaren voor het verduurzamen van hun woning. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen bij het al of niet toekennen van de subsidie.
 • Inwoners van Flevoland moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het opwekken van duurzame energie. Een deel van de opbrengsten van windmolens en zonneparken moet terugvloeien naar de inwoners van Flevoland om verdere verduurzaming te stimuleren.
 • 50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie maar overlast van windmolens voor inwoners als slagschaduw, licht- en horizonvervuiling moet worden tegengegaan. Wij hebben al het grootste aantal windmolens per inwoner en per km2 in Nederland. Nieuwe hoogrendement molens op minimaal overlast gevende locaties moeten minder rendabele molens vervangen. Ons doel: minder molens maar met hogere opbrengst. Voldoende draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd essentieel.
 • 50PLUS ziet in de openbare ruimte veel meer mogelijkheden voor de toepassing van zonneenergie. Daarbij denken we in de eerste plaats aan zonneceldakpannen en vangrails en platte daken met zonnepanelen. Daarnaast is 50PLUS voorstander van de aanleg van zonneparken en het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits dit niet ten koste gaat van duurzame landbouwgrond.
 • Overheidsgebouwen, waaronder de provinciehuizen, hebben een voorbeeldfunctie wat betreft energieneutraliteit. Alle provinciehuizen hebben een 'loket voor inwoners' die advies willen voor het energieneutraal maken van hun woningen en bedrijven.
 • 50PLUS wil dat de provincie hergebruik van grondstoffen stimuleert.
 • 50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.
 • Voor het verwijderen van asbest blijft een subsidieregeling, ook op provinciaal niveau, beschikbaar.
 • 50PLUS wil dat de provincie, samen met partners, zich inzet voor het reduceren van verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en flesjes. Ook moet de provincie zorgen voor voldoende afvalbakken buiten de kernen.
  De provincie neemt versneld maatregelen voor klimaatadaptie ter voorkoming van schade. Rekening houdend met steeds meer perioden van hitte en forse regenval.