• De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid is daarbij voor 50PLUS essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen gebruik te laten maken van openbaar busvervoer, zonder dat zij dit moeten betalen.
 • Verder stimuleert de provincie het behoud van voorzieningen in dorpen, bijvoorbeeld een geldautomaat.
 • Gezondheidszorginstellingen moeten snel en goed bereikbaar zijn, ook met openbaar
  vervoer. Parkeerkosten bij deze instellingen mogen maximaal kostendekkend zijn.
 • Tevens moet de provincie toezien op een goede spreiding van gezondheidszorginstellingen.
 • 50PLUS wil dat op elke plaats in de provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
 • 50PLUS wil dat de provincie bijdraagt aan het 'vergroenen' van steden. Mede door minstens 1 miljoen extra bomen te planten tussen 2019-2023, verdeeld over de provincies.
 • 50PLUS wil dat de provincie werkgelegenheid op het platteland stimuleert.
 • 50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal en met buurlanden) samenwerking op het gebied van natuur, economie en toerisme.
 • Voor 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan, goed beheer dient dit echter zoveel mogelijk te voorkomen.
 • 50PLUS wil dat grondeigenaren langs alle akkers zogenaamde 'akkerranden' met kruidenrijk gras aanleggen.
 • Natuur moet je beleven! 50PLUS wil alle natuurgebieden bereikbaar en toegankelijk maken voor iedereen.
 • 50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in relatie tot de Omgevingswet.
 • 50PLUS wil de grootschalige intensieve veehouderij beperken.