• 50PLUS moet voorkomen dat Lelystad Airport in de toekomst verder uitbreidt tot een volwaardig vliegveld. Noch de ligging, noch de infrastructuur, noch de effecten op de omwonenden maken een dergelijke schaalsprong mogelijk. Wel heeft Lelystad Airport de potentie om uit te groeien tot een belangrijke economische motor van Flevoland. Dit economisch belang moet bij ieder besluit zorgvuldig worden afgewogen tegenover de belangen van omwonenden. Voor 50PLUS zal de kwaliteit van leven in onze provincie echter altijd prevaleren boven het economisch belang..
 • 50PLUS wil de privatisering van het openbaar vervoer terugdraaien en het openbaar vervoer terugbrengen in publieke handen. Zolang dit niet is gerealiseerd moet 'kwaliteit' leidend zijn bij een aanbesteding. Denk daarbij aan bushaltes op loopafstand (in dorpen en wijken), toegankelijkheid en duurzaamheid.
 • 50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden en aan mensen met een kleine beurs. Dit draagt ook bij aan de mogelijkheid om uit de eenzaamheid te ontsnappen.
 • 50PLUS wil dat de provincie in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.
 • 50PLUS wil — mede met het oog op toenemende fietssnelheid - dat fietspaden veiliger worden door deze paden breder te maken met zo weinig mogelijk tweerichtingsverkeer.
 • Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport 'Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen' worden betrokken bij de herinrichting.
 • De provincie moet bij het onderwerp 'werkgelegenheid in de regio' extra aandacht geven aan oudere werklozen, zeker voordat er gekeken wordt naar de inzet van buitenlandse werknemers.
 • Een deel van de opbrengst van verkeersboetes gaat niet langer naar de kas van delandelijke overheid, maar naar de provincie.
 • 50PLUS wil dat de provincie burgerinitiatieven voor seniorenprojecten op het gebied van wonen en welzijn ondersteunt.
 • 50PLUS wil dat er in recreatienota's speciaal aandacht komt voor 50-plussers.
 • De provincie steunt en stimuleert de bekendheid van regionale specialiteiten en streekproducten.
 • De opcenten (wegenbelasting) worden bevroren. Geen stijging van deze belasting in de periode 2019-2023.
 • Het verbeteren van de koopkracht is ook van belang voor de ontwikkeling van de regionale economie. Ook op provinciaal niveau vraagt 50PLUS aandacht voor loonontwikkeling en pensioenindexatie.