wilvansoest 360Wil van Soest (82) is de energieke en onvermoeibare partijleider van de Amsterdamse Partij van de Ouderen. Ze was 20 jaar lid van de Amsterdamse deelraad Noord. Op 19 maart 2014 werd zij in de gemeenteraad van Amsterdam gekozen voor de Partij van de Ouderen. Naast haar drukke werkzaamheden is zij moeder van vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen van wie zij in haar schaarse vrije tijd geniet.

Lees meer...

hylketencate 360Hylke ten Cate (70) kent de provincie Noord-Holland als zijn broekzak. Hij woonde in Den Helder en streek later neer in Haarlem, waar hij nog steeds woont. Als Elektrotechnisch ingenieur programmeerde hij aanvankelijk verkeerslichten. Daarna testte hij computerprogramma’s voor bedrijven.

Van 2011 tot 2014 was Hylke duo Statenlid Noord-Holland voor 50PLUS. Eerder was hij daar Statenlid voor de Partij van de Arbeid. Door zijn indrukwekkende dossierkennis van het Provinciaal Bestuur, geldt hij bij 50PLUS als de wandelende encyclopedie van de partij. Ook beschikt hij als oud-landelijk secretaris van 50PLUS over een groot landelijk netwerk. Door zijn functie van secretaris/penningmeester en salarisadministrateur van de stichting Fractieondersteuning 50PLUS Noord-Holland was hij nauw betrokken bij de huidige 50PLUS-fractie.

Lees meer...

paul beving 360Paul Beving (65) komt uit de gelederen van de Partij van de Ouderen. Paul is getogen in de Amsterdamse Rivierenbuurt en is er altijd blijven wonen. Begin jaren lid geweest van de Wijkraad Rivierenbuurt en in 1990 lid geworden van de Raad van Stadsdeel Rivierenbuurt later Zuideramstel.

Na 12 jaar zonder politieke activiteiten actief geworden voor en bij de Partij van de Ouderen, vooral naar aanleiding van een aantal bestemmingsplannen die weinig van doen hebben met het ‘algemeen belang’ en de ‘staat van de stad’. Beving: ‘De overheid moet transparant zijn, haar afspraken nakomen en vertrouwen en draagvlak nastreven door eerlijke en tijdige communicatie.’ 

janwillemvanesJan-Willem van Es (72), getrouwd, 4 zoons, is sinds 1998 woonachtig in Amsterdam en sinds 2014 lid van 50PLUS. Hij groeide op in Amsterdam, woonde vervolgens in Breda, Zoetermeer, Haarlem, Vlaardingen en Alkmaar. Als ing. Werktuigbouwkunde deed hij ervaring op in verschillende functies op verschillende beleidsterreinen: openbare veiligheid/rampenbestrijding, volksgezondheid, verkeer, onderwijs en jeugdzorg.

Als directeur brandweer-en rampenbestrijding in Noord-Kennemerland/Noord-Holland-noord was Jan-Willem nauw betrokken bij het gemeentelijk en regionaal bestuur. Jan-Willem: ‘Mede hierdoor verwacht ik een goede invulling te kunnen geven aan een eventueel lidmaatschap van Provinciale Staten in Noord-Holland. Ik voel mij zeer betrokken bij de ontwikkelingen in onze provincie. De mogelijkheid om vanuit politiek-bestuurlijke kant hierbij een rol te kunnen spelen, spreekt mij zeer aan.’

Goede zorg, adequate huisvesting, bereikbaar en goed openbaar vervoer en het scheppen van een gunstig sociaal klimaat, om o.a. vereenzaming tegen te gaan, zijn voor Jan-Willem van Es belangrijke punten.

jerry braaksmaMijn naam is Jerry Braaksma, ik ben 55 jaar jong, getrouwd en mijn man en ik hebben geen kinderen. Geboren en getogen in Leeuwarden, maar woon sinds 1998 in Hilversum. Ik werk inmiddels 10 jaar bij de NPO als inkoopadviseur/aanbestedingsdeskundige. Naast mijn lidmaatschap bij 50PLUS ben ik 4 jaar als commissielid en 4 jaar als Raadslid betrokken geweest bij de lokale partij Hart voor Hilversum.

Nu heb ik gesolliciteerd voor een positie op de kieslijst bij 50Plus voor het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht. Watermanagement heeft in hoge mate mijn belangstelling, er verandert heel veel in ons klimaat, maar ook in de wijze waarop onze steden zijn ingericht en hoe wij, met z’n allen, met ons water omgaan. Ik denk dat er wel een aantal uitdagingen liggen, dat wordt meer en meer duidelijk, betreffende waterkwaliteit, maar ook extremere weersomstandigheden, snellere bodemdaling en de invloed van het bedrijfsleven.

Lees meer...

Gerard Meuwese 360Duurzaam waterbeheer

De afgelopen 4 jaren vertegenwoordigde ik de 50PLUS kiezers in het bestuur van HHNK. Voor mij was dat ook de eerste kennismaking met deze bestuurslaag. Vaak hoor ik zeggen dat er binnen het waterschapsbestuur geen of nauwelijks politieke verschillen zijn. Mijn ervaring is dat die er wel degelijk zijn. Samen met Jacob Avis heb ik de 50PLUS standpunten verwoord. Ik heb tegen het verdubbelen van het budget internationale hulp gestemd omdat wij vinden dat deze hulp niet gefinancierd moet worden uit de belastingen die wij heffen voor de specifieke waterschapstaken.

Lees meer...