Emmakade2

 1. Een van de vragen van de informateur zal zijn welke coalitie 50PLUS voorstaat. Willen we een voortzetting van de huidige coalitie, PVDA, CDA en Pal-GL, of willen we een andere coalitie. De PVDA wil onderzoeken of de huidige coalitie aangevuld moet worden. Er moeten zware ingrijpende besluiten worden genomen (10 miljoen bezuinigingen) dus is een bredere coalitie voor de PVDA handiger. En dan is de vraag of je als 50PLUS met 1 zetel aan een coalitie wilt deelnemen. Er zal zeker op het sociaal domein bezuinigd worden en wat zijn onze bezuinigingsplannen dan?   Daar hebben we nog geen helder beeld van? Daarom, laat de huidige coalitie doorgaan. Ze hebben gezorgd voor een tekort van 10 miljoen dus laat ze ook met voorstellen komen hoe dit op te lossen.
 2. De 50PLUS partij heeft een bepaalde signatuur, ze legt accenten, bewaakt met name de belangen van ouderen in beleidsvoornemens en –uitvoering. In die zin zou 50PLUS een belangrijke rol en positie kunnen hebben in de nieuwe coalitie. De achterstandspositie van ouderen op de arbeidsmarkt en de zorgwekkende ontwikkelingen voor ouderen bij de uitvoering van de WMO door de wijkteams (rapport Rekenkamer) vormen meer dan voldoende legitimatie.
 3. Wij benaderen politieke en maatschappelijke vragen altijd vanuit actuele demografische ontwikkelingen, en dus ook vanuit het perspectief van de toekomstige 50-plussers. We willen bijvoorbeeld dat bij subsidieaanvragen aangegeven wordt hoe de subsidieontvanger rekening houdt met demografische ontwikkelingen.
 4. Over alle ontwikkelingen en onderwerpen zal er op proactieve wijze overleg moeten worden gevoerd met organisaties, wijken en buurten, doelgroepen en mensen. Over de resultaten ervan o.a. in besluiten en te nemen maatregelen vindt een concrete terugkoppeling naar betrokkenen plaats, inclusief de overwegingen die hiertoe hebben geleid.
 5. 50PLUS staat oplossingsgericht beleid voor, d.w.z. dat op inventieve wijze gezocht wordt naar een efficiënte en doelgerichte inzet van mens en kapitaal, niet per se meer van het een of het ander.
Lees meer...

Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering maar het werk mag niet leiden tot verdringing van de arbeidsmarkt.

Veel instellingen maken gebruik van vrijwilligers. Het vorige kabinet Rutte-Samson heeft het begrip participatiesamenleving geïntroduceerd. Burgers moeten elkaar helpen bij het oplossen van problemen en de overheid moet zich vooral terugtrekken. Het einde van de verzorgingsstaat!

water 001 360In Leeuwarden kennen we de Vrijwilligersbank een onderdeel van de Stichting Wellzo. Opdracht van de gemeente Leeuwarden is dat burgers die een bijstandsuitkering krijgen geactiveerd moeten worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Een prima actie want zo betrek je burgers met een bijstandsuitkering weer bij de maatschappij: Participatie!

Lees meer...

stadhuis 6

Op 22 november hebben in Leeuwarden de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Het waren vervroegde verkiezingen in het kader van een herindeling, een samenvoeging van de gemeente Leeuwarden met de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel. 50PLUS deed voor de eerste keer mee en belandde direct met een zetel in de raad!

De bestaande coalitie van PvdA, PAL/GroenLinks en CDA verloor 1 zetel, en de PvdA bleef met 11 zetels de grootste partij. In zijn ‘maidenspeech’ uitte fractievoorzitter Martin van Mourik van 50PLUS de wens voor een informateur, en dit werd breed gedragen door vrijwel alle partijen. De heer Bert Otten ging vervolgens in opdracht van de PvdA aan de slag als informateur met als opdracht ‘de mogelijkheden te verkennen tot samenwerking met als doel een stabiele coalitie te vormen met voldoende draagvlak’. Na gesprekken met delegaties van alle fracties is op 7 december zijn advies gepresenteerd.  Voor het volledige rapport klik HIER.

Voor de insteek van 50PLUS bij het gesprek met de heer Otten zie het artikel op deze pagina ‘Uitgangspunten 50PLUS Leeuwarden voor informatie en formatie’.

Martin van Mourik, lijsttrekker van 50PLUS Leeuwarden neemt de felicitaties in ontvangst na het behalen van de eerste zetel van 50PLUS in de gemeenteraad van Leeuwarden.

Met een percentage van 4.5% van de stemmen voor 50PLUS bij een opkomst percentage van 40% is dat een een uitstekend resultaat! En misschien zit er nog meer in het vat.

We zitten heel dicht tegen een 2e zetel aan, dus met de verdeling van restzetels....wie weet.

De vrouw achter het raadslid.

Mijn man, Martin van Mourik, is sinds een aantal weken erg actief als lijsttrekker voor een politieke partij, hij maakt vele uren aan leeswerk, werkbezoeken, verkiezingsmarkten.
Samen met partijgenoten. Zij gaan samen voor een aantal zetels in de gemeenteraad van Leeuwarden.

Het is hard werken, veel getelefoneer, vergaderingen met elkaar. Echte bikkels hoor, die politiek actieven voor onze samenleving. Niets dan lof natuurlijk. Ook je privéleven komt in het geding. Laat staan hoe dat met onze minister-president Mark Rutte gaat, die heeft geen privéleven heb ik begrepen, en ja dat snap ik nu wel. Als vrouw achter de man in de politiek begrijp ik dat nu heel goed. Mijn man zegt steeds ER NA, Sara.

Wanneer gaan we nu weer eens een dagje winkelen op zaterdag? Of naar het Fries museum? ER NA, Sara, zegt hij dan. Toen vergeleek ik mezelf ineens met Erna Kutter, de ex-vriendin van Mark Rutte. Erna is een geweldig typetje van Tineke Schouten. Als jong mens vond ik Tineke NOT DONE. Nu vind ik het een geweldige vakvrouw, en ben gek op haar.

Lees meer...

We kunnen niet blijven wachten tot het vanzelf gebeurt. Ouderen willen meebesturen!

 

Speerpunten 50PLUS

 • Bevorderen werkgelegenheid voor 50PLUSSERS
 • Betere bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van basiszorg, buurtzorg en thuiszorg.
 • Bevorderen langer zelfstandig wonen
 • Behoud van voorzieningen in dorpen, wijken en buurten
 • Elke wijk een wijkagent, elk dorp een dorpsagent
 • Actieve bestrijding van eenzaamheid en armoede
 • Steunen en stimuleren lokale bedrijven
 • Meer waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers
 • Voordeliger tarief voor 60Plussers in het streekvervoer

Even voorstellen: Martin van Mourik, lijsttrekker 50PLUS bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden op 22 november 2017.

Inleiding:
Martin van Mourik, woont en werkt al sinds 1985 in Friesland. Hij is de oudste zoon van een gezin met 5 kinderen. Zijn vader kwam uit Gelderland . Eind jaren 40 moest hij voor zijn nummer als dienstplichtig KNIL militair naar Indonesië en daar ontmoette hij de moeder van Martin. Door de oorlog zijn zij in 1951 naar Nederland gerepatrieerd. Martin is in 1952 geboren in het mijnwerkersplaatsje Brunssum in Zuid Limburg. Zijn vader werkte “ondergronds” op de Staatsmijn Hendrik.

Lees meer...

50PLUS doet woensdag voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden. De kandidatenlijst is  vastgesteld nadat de kandidaten eerder waren voorgesteld aan de leden tijdens een ledenraadpleging waar ook het verkiezingsprogramma op de agenda stond. Als lijsttrekker is gekozen Martin van Mourik uit Leeuwarden.

 

Kilk HIER voor het verkiezingsprogramma van 50PLUS Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden stemden in maart 2.117 Leeuwarders op 50PLUS. Bij de gemeenteraadsverkiezingen te Leeuwarden in 2013 was dat goed geweest voor 2 zetels en daar gaat de partij zeker weer voor!

Lees meer...