Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS staat voor een goede balans tussen leefomgeving, faciliteiten en maatschappelijke participatie voor jong en oud. Wij streven er naar dat al onze inwoners prettig, veilig en in een gezonde, groene en waterrijke leefomgeving kunnen wonen en mogen rekenen op goede zorg in een economisch sterk Maasgouw.

Wilt u ons hele programma downloaden en bekijken? Klik dan HIER

De gemiddelde leeftijd blijft stijgen. Deze demografische ontwikkeling zorgt ervoor dat senioren een steeds groter en belangrijker deel van onze samenleving vormen.

In een pariticipatiesamenleving wordt van senioren ook verwacht dat zij langer actief deelnemen aan het maatschappelijke en economisch leven. En terecht, veel senioren beschikken over waardevolle kennis en vaardigheden die de samenleving goed kan gebruiken.

Tegelijkertijd hebben zowel jongeren als senioren ook specifieke behoeften en wensen.
Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS wil de belangen van alle inwoners blijvend behartigen en een specifieke aandacht heeft voor actieve senioren die nog midden in de samenleving staan als ook de groep senioren die extra zorg nodig hebben. Zo wil Partij Welzijn Maasgouw- 50PLUS iedereen een goede toekomst bieden. Wij willen dan ook de belangen, behoeften en beleving van een wezenlijk deel van de samenleving, krachtig onder de aandacht te brengen.

In het verleden is er teveel voor en over senioren besloten. Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS wil dat veranderen en zorgen dat er met onze senioren wordt gepraat. Wij willen dat alle inwoners van Maasgouw een serieuze stem in de lokale besluitvorming krijgen. 

Alle burgers tellen mee in onze prachtige gemeente. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig voelen moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen.

In Maasgouw moet het een voorrecht zijn om oud te worden.