team

Deze week is er één van weemoed en één van vreugde. Weemoed omdat ik afscheid moet nemen van de oude fractie, maar ook van de (na vier jaar samenwerking) Statenleden van andere partijen. Weemoed omdat ik de afgelopen periode koester.

Een leuke, maar ook zeer leerzame periode. Een periode waarop ik mijn eerste schreden in de politiek heb gemaakt. Een periode waarin ik ook mijn uiterste best heb gedaan om zo veel mogelijk voor onze achterban te realiseren. Een periode waarin we al vrij snel afscheid moesten nemen van Burgerstatenlid Fred Deuzeman vanwege zijn slopende ziekte en zijn overlijden wat daarop volgde. Een periode waarop ook Otto de Vries moest stoppen als Burgerstatenlid omdat hij zijn tijd nodig had om op te kunnen treden als mantelzorger. Een periode waarin we nu a.s. woensdag ook definitief afscheid gaan nemen vamn Leendert Lodder, die niet bij ons mocht blijven omdat hij verhuisde naar Gelderland. Maar gelukkig mag hij in Gelderland verder voor onze partij 50PLUS. En we nemen afscheid van Gerrit Westerhof, die aan de gang gaat namens 50PLUS bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat afscheid en de overdracht vindt komende woensdag 27 maart vanaf 14.00 uur in een openbare Statenvergadering plaats.

Lees meer...

Europees Parlement Foto European Parliament50PLUS neemt met lijstnummer 12 deel aan de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. Lijsttrekker bij 50PLUS is Toine Manders. De uitslagen van de provinciale verkiezingen jl. vertaald naar de Eerste Kamer betekent dat 50PLUS tenminste 1 zetel haalt bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Het hangt van het kiezersgedrag af of 50PLUS bij die verkiezingen 2 zetels haalt en Europlarlementariër Toine Manders na 23 mei een partijgenoot naast zich krijgt in het Europarlement

Lees meer...

AA Nieuwslogo 50PLUS copyDe verkiezingen voor PS en de waterschappen zit er op. De kiezer heeft gesproken.  Een geweldige uitslag. Door het hele land heen trouwens. Maar ook hier in Overijssel. 

Voor het eerst meedoen in twee waterschappen en gelijk in beide een zetel. Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta zal Gerrit Westerhof zitting nemen terwijl voor het waterschap Vechtstromen Erik Jan Meijboom de uitverkorene is.

Lees meer...

vergaderhamerDatum: Zaterdag 06-04-2019

Inloop: 10.30 ontvangst met koffie

Tijd    : 11.00-14.00

Locatie:           Hotel Het Landhuis

                        Bentheimerstraat 118

                        7573EC Oldenzaal

CONCEPT AGENDA

 1. Opening en welkom door de dagvoorzitter Leendert Lodder tevens vaststellen agenda
 2. Notulen PLV 15-12-2018
 3. Voordracht en verkiezing nieuwe voorzitter. Er zijn 5 kandidaten in alfabetische volgorde: Ernst Binnekamp, Herman Boudrie Hetty Jansen  Rob Keultjes en Wieger Roffel.
 4. Voordracht en verkiezing algemene leden bestuur. Dit zijn de 2 kandidaten die niet zijn gekozen tot voorzitter en de dames  J Caluwe  en H. Schuurman.
 5. Oproep aan de leden om zitting te nemen in een denkgroep om te komen tot voor 50PLUS Overijssel vruchtbare gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

50PLUS Overijssel zoekt daarom kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in de gemeenten: Zwolle, Deventer, Enschede, Oldenzaal, Hardenberg en Steenwijkerland 

 1. Pauze en lunch
 2. Nabeschouwing verkiezing PS
 3. Nabeschouwing verkiezing waterschap Overijsselse Delta
 4. Nabeschouwing verkiezing waterschap Vechtstromen
 5. Rondvraag. Voor 23 maart de vragen inleveren bij de secretaris
 6. Sluiting door de voorzitter
Lees meer...

fredsiteOp woensdag 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen. RTV Oost houdt op maandag 18 maart een slotdebat met alle lijsttrekkers om een handje te helpen bij het maken van een keuze. Het slotdebat vindt plaats in de Deventer Schouwburg en wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden op TV Oost en de website van RTV Oost.

De lijsttrekkers leggen elkaar het vuur aan de schenen over actuele provinciale thema’s. Inwoners van Overijssel leiden de debatten in aan de hand van een persoonlijk verhaal. Wanneer een debat te lang duurt, dan steekt de band op het podium hier een stokje voor. De debatten worden geleid door Daniel Godinho Veiga.

Lees meer...

In de St Willibrordeusschool in Vilsteren werd een debat met Statenleden gehouden, deel 1:

"Krachtige dorpskern komt uit de inwoners zelf"

De opnamen zijn gemaakt door VechtdalLeeft.

De inzet van Fred over krachtige kernen op 9.00, 21.40 en 30.15

Lees meer...