burgerstatenledenEn weer zit een week er op. Een goede week voor de fractie, maar wel een week met een naar nasmaakje v.w.b. de coalitievorming en mogelijk v.w.b. De nasleep van Lithium Werks. Maar eerst het goede nieuws.

Woensdag werden Onder grote belangstelling. Ons oude burgerstatenlid Leendert, onze voorzitter Rob met de bestuursleden Jeannette en Hetty, familie, vrienden en kennissen waren aanwezig om deze toch plechtige gebeurtenis bij te wonen. Ik schreef het al we zijn weer compleet.

Na een korte schorsing ging de vergadering van start. Een groot deel werd gevuld door het onderwerp coalitievorming. Op de partijen die in onderhandeling zijn na, waren de partijen geen van allen tevreden met de uitkomst. Ook 50PLUS Overijssel niet. Uiteraard vinden we het jammer dat we niet deelnemen aan de coalitiebesprekingen, maar meer nog vinden we het betreurenswaardig dat geen van de winnende partijen deel mag nemen.

Lees meer...

provinciehuisWe schreven het al eerder, PS Overijssel is hard bezig met het vormen van een coalitie.

De keuze van de informateur is gevallen op de CDA, de VVD, de PvdA, de CU en de SGP. Gisteren was deze coalitie onderwerp van gesprek (lees debat) in de Overijsselse Staten.

Wat 50PLUS het meeste stoort is het feit dat de beide winnaars; FvD ( van nul naar zes zetels) en GL ( van twee naar vijf zetels) buiten de komende coalitie gaan vallen. Fractievoorzitter Fred Kerkhof gaf voorafgaand aan het debat zijn mening over de gang van zake (Zie interview van RTV Oost).

Lees meer...

spoorwegmuseumDeze week zit er weer op. Een week met mooie en minder mooie momenten. Het reces was nog gaande en we zitten nog in de inwerkperiode, dus om te zeggen dat het druk was; nee. Maar toch zijn we als fractie in de weer geweest.

Woensdagmorgen hadden we de fractievergadering in Zwolle. Hier hebben we de afgelopen (eerste) periode doorgesproken en gekeken of het verwachtingspatroon een beetje klopt. Verder hebben we ook de aankomende periode besproken. Woensdagmiddag kwam de informateur met de beoogde coalitie. Daarover heb ik in mijn vorige blog al uitgebreid geschreven. Gelukkig zijn nog veel meer partijen verbaasd over deze uitkomst met als gevolg een extra punt op de agenda van de Statenvergadering van 15 mei a.s.

Lees meer...

verkiezingen provinciale statenGisteren maakte de informateur, de hr Krol (niet onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer), zijn advies over de nieuwe coalitie van Overijssel bekend. Zijn advies was om deze te laten bestaan uit CDA, VVD, PvdA, CU en SGP. Uiteraard willen wij deze partijen van harte feliciteren met dit resultaat. En 50PLUS Overijssel is ook blij dat er een mogelijke coalitie is, zodat er snel gewerkt kan worden aan een coalitiebesluit.

Maar toch knaagt er iets. Het zit mij niet lekker. In Overijssel waren twee partijen de duidelijke winnaar deze verkiezingen; Het FvD, van nul naar 6 zetels en GL van 3 naar 5 zetels. De opdracht van PS aan de informateur was dat er een coalitie zou moeten komen die recht deed aan deze verkiezingsuitslag. EN NU?

Lees meer...

zaalEen week die anders was dan anders. Logisch gezien het reces wat plaats vindt. Op politiek niveau gebeurt er niet veel. Of is dit schijn? Het jaarverslag kwam uit en dit brengt altijd genoeg leeswerk met zich mee. Geinteresseerd? Hier kun je het nalezen: https://jaarverslag2018.overijssel.nl/ 

Maar er gebeurde meer. Door het terugtrekken van de PvdA uit de coalitiebesprekingen moesten er nieuwe gesprekken gaan plaats vinden. En ook 50PLUS schoof weer aan bij de verkenning. Afgelopen zaterdag heb ik een zeer geanimeerd gesprek gehad met de nieuwe informateur. Ik heb hierin duidelijk aangegeven bereid te zijn om aan te schuiven bij de nieuw te vormen coalitie. Verantwoordelijkheid moet je m.i. nemen en niet uit de weg gaan.

Lees meer...

vechtstromenHet algemeen bestuur van het van het Waterschap Vechtstromen heeft vandaag een ambitieus groenblauw bestuursakkoord aangenomen dat als uitgangspunt voor de komende bestuursperiode zal gaan dienen. In dat bestuursakkoord wordt gesteld dat  er daarbij veel aandacht moet zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Daarbij kiest het bestuur voor een duurzaam financieel beleid en beperking van lastendrukstijging.

Lees meer...

bestuurZaterdag 6 april was de Provinciale ledenvergadering in Oldenzaal. De opkomst was groot. En dat was ook goed, want er stonden belangrijke zaken op het programma.

Door het vertrek van Leendert Lodder naar Gelderland en het vertrek van Ria Smit (door haar benoeming als burger Statenlid), moest het bestuur worden aangevuld. Rob Keultjes werd gekozen als voorzitter. En als bestuursleden werden Ernst Binnenkamp en Jeannette de Caluwé gekozen. Het was leuk om ook eens in Twente de ledenvergadering te houden. Hierdoor kwamen er ook weer eens leden, die we nog niet zo vaak mochten ontmoeten. De vergadering verliep in een ontspannen sfeer en was zeer constructief. 

Lees meer...

team

Deze week is er één van weemoed en één van vreugde. Weemoed omdat ik afscheid moet nemen van de oude fractie, maar ook van de (na vier jaar samenwerking) Statenleden van andere partijen. Weemoed omdat ik de afgelopen periode koester.

Een leuke, maar ook zeer leerzame periode. Een periode waarop ik mijn eerste schreden in de politiek heb gemaakt. Een periode waarin ik ook mijn uiterste best heb gedaan om zo veel mogelijk voor onze achterban te realiseren. Een periode waarin we al vrij snel afscheid moesten nemen van Burgerstatenlid Fred Deuzeman vanwege zijn slopende ziekte en zijn overlijden wat daarop volgde. Een periode waarop ook Otto de Vries moest stoppen als Burgerstatenlid omdat hij zijn tijd nodig had om op te kunnen treden als mantelzorger. Een periode waarin we nu a.s. woensdag ook definitief afscheid gaan nemen vamn Leendert Lodder, die niet bij ons mocht blijven omdat hij verhuisde naar Gelderland. Maar gelukkig mag hij in Gelderland verder voor onze partij 50PLUS. En we nemen afscheid van Gerrit Westerhof, die aan de gang gaat namens 50PLUS bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dat afscheid en de overdracht vindt komende woensdag 27 maart vanaf 14.00 uur in een openbare Statenvergadering plaats.

Lees meer...

riabusOp uitnodiging van LTO Noord heeft Ria Smit, kandidaat nr 3 op de kieslijst van 50PLUS Overijssel, samen met leden van andere partijen op 6 maart werkbezoeken afgelegd.

De bus bracht hen om te beginnen naar “”De Varkenshoff””, een varkensbedrijf waar men enkele honderden vleesvarkens heeft maar ook een zgn. Serrestal.

Van de opbrengst van deze mooie stal kan men niet voldoende inkomsten genereren, maar dit heeft wel de passie van de bevlogen gastvrouw.

Lees meer...