Flevoland Provinciehuis Foto Wojtek Gurak


De afdeling Flevoland van 50PLUS hield een extra provinciale ledenvergadering. Die  was nodig om het afdelingsbestuur aan te vullen en een aantal interne zaken door te spreken. Naast 50PLUS-voorzitter John Struijlaard werd het hoofdbestuur vertegenwoordigd door Ruud Bakkers en Hylke ten Cate.

 

In zijn openingswoord wees John Struijlaard (hier als technisch voorzitter) er op, dat het partijbelang gaat boven eigen belang. Respect voor elkaar wordt als vanzelfsprekend beschouwd.


Rhianna Gralike werd bij enkelvoudige kandidaatstelling verkozen als voorzitter van de afdeling Flevoland. De vacature was ontstaan door het vertrek van Frits van der Pluijm naar het hoofdbestuur. Martin van Gils werd herkozen als bestuurslid.


De vergadering besloot eensgezind aan het werk te gaan met het oog op de komende Provinciale Statenverkiezingen. De fractie zal ook een inbreng leveren aan het verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland. Een onafhankelijke en tevens onbevooroordeelde selectiecommissie zal een voordracht opstellen voor de kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen en het waterschap Zuiderzeeland.